Regeringen vill ha Tvätt-RUT

Regeringen vill ha Tvätt-RUT

Förslag om RUT-avdrag för tvätterier i budgetpropositionen. Idag den 21 september har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2021. I propositionen ingår en utvidgning av RUT-avdraget till att även omfatta tvätt inom tvätterier från och med 1 januari 2021....
Ett omtumlande år

Ett omtumlande år

Nu kan vi börja summera resultatet av många kontakter med regeringsföreträdare, riksdagspolitiker, fackförbund, myndigheter och intresseorganisationer, digitala kampanjer, debattartiklar och Tvätteriförbundets opinionsbildande arbete överhuvudtaget.   En del att...
Skrivelse från Tvätteriförbundet till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan

Skrivelse från Tvätteriförbundet till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan

Regeringens krisåtgärd för att minska hyreskostnaderna i särskilt utsatta branscher bör utökas till att även omfatta tvätt- och textilserviceföretag inom SNI-kod 96.011 Industri- och institutionstvätt. För att minska de negativa effekterna av coronapandemin bör regeringen även påskynda arbetet med att utvidga RUT-avdraget till att omfatta tvätt utanför hemmet enligt RUT-utredningens delbetänkande Fi2020/00389/S1.

Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan

Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan

När dörren till hotellrummet förblir stängd, stängs också framtiden för många företag i tvätt- och textilservicebranschen. Inga behov av mjuka lakan och sköna frottéer, inga restauranggäster som frågar efter dukade bord – intäkter försvinner i en bransch där hälften av kostnaderna utgörs av lön. Det slår hårt. Vi lever i en 100-årsstorm och nu behöver regeringen agera kraftfullt. Vi behöver en öppen dörr.

Här är Sveriges Tvätteriförbunds öppna brev till näringsminister Ibrahim Baylan. Hur tänker man säkerställa en bransch som påverkas hårt av rådande situation?

1500 nya jobb kan inte vänta

1500 nya jobb kan inte vänta

För mindre konsumentinriktade tvätterier och för dem med fokus på besöksnäringen är den ekonomiska uthålligheten i många fall begränsad till 1–2 månader. Stora varsel och korttidspermitteringar är redan lagda. Vi har en akut kris. 

25% RUT-avdrag på tvätt