Nyheter från Sveriges Tvätteriförbund

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Tvätteriförbund. Du kan även ta del av omvärldsnyheter från Meltwater och följa oss i sociala medier.

Event

Se inspelningen från Höstmöte 2020

Stort tack till alla föreläsare och ni som tittade. En ny chans att följa programmet kommer här. Del 1 av 2Del 2 av 2Du som är medlem i Sveriges Tvätteriförbund hittar såklart mötets presentationer på medlemsportalen...

Branschrapport

Branschrapport 2020 ute nu

Ta del av statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling året före coronapandemin, 7:e upplagan. Denna upplaga av Sveriges Tvätteriförbunds branschrapport släpps mitt under coronapandemin som har orsakat stora förluster för samhället. Tvätt- och...

För medlemmar

Tvättlinan – din medlemsportal

Som medlem i Sveriges Tvätteriförbund har du tillgång till mer än 150 exklusiva webbsidor med branschnyheter, förmåner, kunskap och annonser. Du hittar allt detta och lite till på tvättlinan.se.If you prefer English or German you can always reach "Tvättlinan" at...

Event

Senaste nytt om digitala höstmötet den 12 november

Det digitala höstmötet den 12 november sänds från T-studio – Slagthuset, Malmö. Preliminär tid är kl. 10-15. Se det när det händer eller när du vill. Se vår YouTube-kanal. Uppdatering: Nu kan du streama hela mötet i efterhand » Välkände TV-personligheten mm Kalle...

Jobb

Regeringen vill ha Tvätt-RUT

Förslag om RUT-avdrag för tvätterier i budgetpropositionen. Idag den 21 september har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2021. I propositionen ingår en utvidgning av RUT-avdraget till att även omfatta tvätt inom tvätterier från och med 1 januari 2021....

JobbSveriges Tvätteriförbund

Ett omtumlande år

Nu kan vi börja summera resultatet av många kontakter med regeringsföreträdare, riksdagspolitiker, fackförbund, myndigheter och intresseorganisationer, digitala kampanjer, debattartiklar och Tvätteriförbundets opinionsbildande arbete överhuvudtaget.   En del...

Jobb

Skrivelse från Tvätteriförbundet till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan

Regeringens krisåtgärd för att minska hyreskostnaderna i särskilt utsatta branscher bör utökas till att även omfatta tvätt- och textilserviceföretag inom SNI-kod 96.011 Industri- och institutionstvätt. För att minska de negativa effekterna av coronapandemin bör regeringen även påskynda arbetet med att utvidga RUT-avdraget till att omfatta tvätt utanför hemmet enligt RUT-utredningens delbetänkande Fi2020/00389/S1.

ETSA

Position paper – Measures to restart the economy

Från oss alla europeiska och amerikanska kollegor till - nationella regeringar / EU-institutioner och övriga intressenter. Brevet kommer att publiceras på ETSA: s webbplats och publiceras på ETSA sociala medier. Det kommer också att sändas till EU:s institutioner...

Sök i arkivet

Omvärldsnytt

Följ oss

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!