Tvätteriförbundets medlemsföretag behöver få del av Regeringens krisåtgärder dels genom möjlighet att få reducering av hyreskostnader, dels genom att snabbt öppna upp för att tvätteriers tjänster ska kunna ingå i RUT-avdraget enligt den aktuella RUT-utredningens delbetänkande Fi2020/00389/S1.
Share This
25% RUT-avdrag på tvätt