Välkommen till Årsmötet

För att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset har vi beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsmötet.

Jobb, jobb, jobb

Tvätt – och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb.

Fria arbetskläder – en självklarhet!

Fria arbetskläder till medarbetare inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

För en ren miljö

I takt med att medvetandet om miljörisker ökar, har också en effektiv miljöanpassning blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram – och samtidigt ett viktigt konkurrensmedel.

T-märket

T-märkta företag besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Tvätt- och textilservice-
näringens branschorganisation

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätt-och textilservicenäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete för en kvalitativt konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de, genom en noggrann kontroll och auktorisationsprocess, uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande. Som konsument, inköpare eller upphandlare kan du därför alltid känna dig trygg när du använder ett auktoriserat T-märkt tvätteri.

Kvalitet

T-märket och auktorisationen är grundläggande för Tvätteriförbundets verksamhet. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att samtliga medlemmar uppfyller våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Därför kan vi alltid garantera att T-märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Läs mer »

Miljö

Miljön är idag en av de stora samhällsfrågorna och i takt med den ökade medvetenhet om förestående miljörisker, finns det ett stort behov av effektiv miljöanpassning. Våra medlemsföretag har trätt in i 2010-talet som miljömedvetna livskraftiga företag med miljöfrämjande metoder och tekniker. De följer idag en affärsmodell som i så stor utsträckning som möjligt värnar om miljön.

Läs mer »

Utveckling

Kunskap och hållbar utveckling är en avgörande faktor för att på lång sikt lyckas bibehålla en kvalitativ branschnäring. Sveriges Tvätteriförbundet har ett ständigt uppdrag i att belysa nya utvecklingsmöjligheter och erbjuda utbildning som i längden innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och bättre marknadsförhållanden för att i slutändan öka våra medlemmars konkurrenskraft.

Läs mer »

%

av hela branschens omsättning skapas av medlemmar i Sveriges Tvätterförbund.

Jobb

Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan

Grunden för en samhällsviktig bransch och en cirkulär näring riskerar att slås sönder på grund av nuvarande Corona-utbrott. Vi vill be dig som näringsminister att uppmärksamma vår situation inom Tvätt- och textilservicebranschen. Det finns en påtaglig risk för att...

T-märket

Här hittar du auktoriserad kemtvätt – nära dig

Nya kemtvätt.se är sajten där du som konsument kan hitta en auktoriserad kemtvätt och göra ett tryggt och hållbart val. Här listar vi bara tvätterier med T-Märket som är en garant för yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande. Det ska...

Årsmötet börjar om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kalendarium

Årsmöte

2020-05-14

Höstmöte

2020-11-12

Facebook

1500 jobb kan inte vänta

För mindre konsumentinriktade tvätterier och för dem med fokus på besöksnäringen är den ekonomiska uthålligheten i många fall begränsad till 1–2 månader. Stora varsel och korttidspermitteringar är redan lagda. Vi har en akut kris.

Vi behöver kraftfulla stöd som ger utsatta företag möjlighet att överleva nuvarande nerstängning på grund av Coronapandemin.

1. Regeringen har ett betänkande på sitt bord angående utvidgning av rut-avdraget till att även omfatta tvätt hos professionella tvätterier samt transport från och till bostaden. Det kan ge 1500 nya jobb. Vi kan inte vänta. Inför rut-avdrag för tvätterisektorn nu.

2. Räddningsersättning vid intäktsfall. Företag med fasta kostnader som hyra, leasing av maskiner och arbetskläder, entrémattor, bädd och badtextilier mm bör omfattas av ett generellt stöd i första hand från mars-juni, enligt dansk modell.

3. Arbetsgivaravgifter och skatter bör sättas ner året ut. Anstånd på skatten börs ges till mycket låg eller ingen ränta.

4. Korttidspermittering upp till 100 % av arbetstiden.

5. Aktivt arbete för att hitta flergångsalternativ till de engångsartiklar som används i vården, det vill säga tvättbara lösningar som kan komplettera/ersätta när eller innan brister uppkommer.

Jan Kluge
Ordförande Sveriges Tvätteriförbund
Tor-Björn Angin
Vice ordförande Sveriges Tvätteriförbund
... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

När du väljer T-Märkt gör du alltid ett gott val

Om T-Märket

T-märket är en kvalitetsmärkning som innebär att våra medlemmar, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!