Samhällsengagemang

Professionella tvätt- och textilserviceföretag är experter inom sitt område. Detta gäller såväl tjänstens kvalitet som resurshushållning och ansvar i stort. Här avses specialiserade enheter inom det privata eller det offentliga som är auktoriserade eller har genomgått någon likvärdig kvalitetskontroll.

Samhälls-
engagemang

Professionella tvätt- och textilserviceföretag är experter inom sitt område. Detta gäller såväl tjänstens kvalitet som resurshushållning och ansvar i stort. Här avses specialiserade enheter inom det privata eller det offentliga som är auktoriserade eller har genomgått någon likvärdig kvalitetskontroll.

Vi tror på ett inkluderande socialt samhälle där alla behövs och får en möjlighet. Inom tvätt och textilservicebranschen anställer vi många unga, ofta utan färdig utbildning och en stor del som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång.

Genom att vara anställd i en professionell verksamhet har varje person möjlighet att utvecklas både som individ och karriärmässigt. Många är också de som erbjudits praktikplats och arbetsträning inom branschen. Det är innovationskraften, den personliga utvecklingen och arbetsglädjen som skapar innovativa, miljöriktiga och klimatsmarta lösningar för våra kunders bästa.

Inom textilservicebranschen är hållbarhetsfrågor integrerade i vardagen. Vi har kommit långt i vårt arbete med att minska vår resursanvändning men söker fortsatt nya lösningar. Våra affärsmodeller stödjer val av textilier med hög kvalitet som håller i längden, och därmed minskat slit och släng. Genom oss kan våra kunder fokusera på vad de är bäst på – precis som vi gör!

Under ett flertal år har Tvätteriförbundet varit aktivt inom Gruppen för konkurrensneutralitet – Stora branschgruppen i Skatteverkets regi för att motverka osund konkurrens. Förbundet har bland annat även medverkat i Vita jobb och Personaliggarutredningen samt aktivt förordat införande av personalliggare.  Bakgrunden är att vi gillar upphandling, konkurrens och mångfald. Vi vill verka för en utökad, sund marknad och därigenom främja branschens konkurrenskraft.

Många företag inom vår bransch visar ett stort samhällsengagemang. De stöttar egna och andras ideella initiativ – allt ifrån lokala idrottsföreningar till människor i nöd. Det är ett sätt att göra skillnad på riktigt.

För dig som beställare är det enkelt att veta vem som arbetar kravställt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Du behöver bara titta efter T-märket – vår heltäckande kvalitetsstämpel.

T-märket är för professionella tvätterier som arbetar för en bättre miljö, högre kvalitet och enklare vardag.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt