Hållbar miljö med minskad klimatpåverkan

Miljö är idag en av de stora samhällsfrågorna. I takt med att medvetandet om miljörisker ökar, har också en effektiv miljöanpassning blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram – och samtidigt ett viktigt konkurrensmedel.

Miljöanpassade metoder och tekniker

Tvätteriförbundet tar aktiv del i miljöarbetet genom vår hållbarhetspolicy och vi lägger stor vikt vid intern information och utbildning av medlemsföretagen, samtidigt som vi arbetar för att också öka medvetenheten hos tillverkare, leverantörer och kunder.

Våra medlemsföretag har gått in i 2010-talet som miljömedvetna, livskraftiga företag med miljöanpassade metoder och tekniker. Textilservicebranschen erbjuder ett mer hållbart alternativ till engångsartiklar eller tvätt av arbetskläder i hemmet eller på arbetsplatsen. Återvinning ingår i varje steg av de tjänster som textilserviceföretag erbjuder.

Ett exempel är att skadade plagg mycket ofta lagas när de hanteras av professionella textilserviceföretag, medan 51 % av konsumenterna byter till nya arbetskläder om de går sönder, enligt en undersökning av ETSA 2014.

Inom professionell textilservice återvinns eller återanvänds dessutom alla förpackningar, vilket ännu inte är fallet hos merparten av hushållen.

Enligt ytterligare en studie från ETSA har den genomsnittliga klimatpåverkan från tvätt av arbetskläder minskat med omkring 7% under perioden  2007 och 2011.

Växthusgasutsläppen uppgår nu till 510 g CO2e/kg för arbetskläder och 440 g CO2e/kg för linne.

Beräkningen av koldioxidfotavtrycket inkluderar hela förloppet; från förbrukningen av drivmedel för transporter till klimatpåverkan från förbrukning av el, bränslen, vatten och kemikalier – inklusive processer uppströms.

Tvätteriförbundets hållbarhetspris

Sveriges Tvätteriförbund utser årets Hållbarhetspristagare och belönar entreprenör inom målmedvetet utvecklingsarbete. Läs mer om vinnarna nedan.

Entreprenörer ger textilier nytt liv – Får årets Hållbarhetspris

Bild på Beskow von Post tagen av Emily Laye. Årets Hållbarhetspris i Textilservicebranschen går till entreprenörerna Susanne Beskow och...

Förlängd livslängd belönas med årets hållbarhetspris i Textilservicebranschen

Sveriges Tvätteriförbund i samarbete med Ecolab uppmärksammar ett långtgående arbete för att förlänga textiliers livslängd. Årets...

Årets hållbarhetspris uppmärksammar varmt nytänkande

Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspris för 2022 går till Jonny Hägerström, Åby, och Henry Eskola, Eskilstuna. Pristagarna står för...

Nytänkande och driven entreprenör får Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspris

Peter Streijffert som leder det framgångsrika familjeföretaget Lindbytvätten tilldelas Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetspris 2021. –...

Två inspiratörer och ledare får Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspris

Årets Hållbarhetspris inom textilservicebranschen går till två hållbarhetschefer och tillika miljöinspiratörer. Det är Jonas Olaison,...

Två entreprenörer belönas med Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetspris

Årets Hållbarhetspris inom textilservicebranschen går till Schlemon Athoraya, Örebro-Tvätt, och Kent Pettersson, KåPI Tvätt i Bengtsfors,...

Sveriges Tvätteriförbund utser årets Hållbarhetspristagare och belönar entreprenör inom målmedvetet utvecklingsarbete

Sveriges Tvätteriförbund utser årets Hållbarhetspristagare och belönar entreprenör inom målmedvetet utvecklingsarbete Under konceptet...

Sveriges Tvätteriförbund delar ut årets Hållbarhetspris

I samband med årsmötet delades Tvätteriförbundets Hållbarhetspris ut. Läs mer om detta i vårt pressmeddelande nedan....

Vårt miljöfokus

Förbundet verkar aktivt för att varje medlemsföretag ska utarbeta tydliga miljöprogram, genom att uppmärksamma följande aspekter:

Yttre och inre miljö

Miljöfrågorna är en integrerad del av det dagliga arbetet. På samma sätt skall arbetsmiljöfrågorna integreras.

Maskiner

Vid val av maskiner skall hänsyn tas till deras inverkan på såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Tillverkaren bör ange miljöbelastning vid tillverkningsprocessen och möjligheten till återvinning.

Kemikalier och produktionsmetoder

Kemikalier och produktionsmetoder bör väljas som minimerar utsläpp till yttre och inre miljö. Miljökriterier för yrkesmässigt använda tvättmedel skall beaktas.

Energifrågor

Förbrukning av vatten, lösningsmedel, tvättmedel, el, olja, gas etc skall effektiviseras. Detta gäller även olika former av transporter. Bilkörning bör minimeras.

Källsortering och återvinning

Möjligheter till källsortering och återvinning skall iakttagas. Detta gäller bl a förpackningsmaterial, kemikalier, papper, plast och textilier. Mängden engångsartiklar bör minskas.

Kunskap om miljöfrågor

Personalen skall ha kunskap om miljöfrågor. Både företag och personal skall följa nuvarande och kommande lagstiftning.

Certifiering

Möjligheter till certifiering och vidare utveckling inom miljöområdet skall beaktas.

Verksamhetspolicy

Sveriges Tvätteriförbunds verksamhetspolicy innefattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö och CSR.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt