T-Märket – en kvalitetsmärkning

Ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

 

Hög kvalitet och servicegrad

Tvätteriförbundets T-märkning är en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund.

Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Därför kan vi alltid garantera att T-Märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad.

Uppskattade leverantörsmedlemmar

Tvätteriförbundets leverantörsmedlemmar erbjuder produkter och tjänster av högsta kvalitet till den svenska tvätt- och textilservicenäringen.

För dessa medlemmar har vi nu tagit fram ett nytt T-Märke så att du enkelt kan hitta en leverantör vars hjärta bultar lite extra för branschens hållbara utveckling.

Leverantörsmedlem

Tvätteriförbundets auktorisationskontroll

T-certifikatet utfärdas baserat på medlemmarnas egendeklaration i kombination med revisioner ute på tvätterierna. Cirka 90 punkter utvärderas (beroende på typ av verksamhet) och anläggningarna måste vara godkända för att erhålla sitt certifikat.

Kriterierna för auktorisation är framtagna i samarbete mellan Ensucon och Sveriges Tvätteriförbund. De ses över regelbundet och vid behov sker justering. Målet är att nivån hela tiden skall höjas och utvecklas efter branschens best practice och naturligtvis efter kundernas krav och förväntningar.

Ansvarig person på varje tvätteri redovisar varje år hur verksamheterna arbetar med frågorna. Därtill genomförs uppföljande stickprovskontroller bland anläggningar av oberoende konsult. Vid stickprovskontrollerna genomförs bakterietester på tvättat gods. Proverna analyseras i ackrediterade laboratorier och resultaten granskas utifrån fastställd maxnivå. Om allt är i sin ordning utfärdas ett certifikat för det kommande året.

Exempel på punkter som utvärderas är:

  • Socialt ansvarstagande
  • Arbetsmiljöarbete
  • Kemikalie- och avfallshantering
  • Miljöarbete
  • Miljörapportering
  • Underhåll av maskiner och utrustning
  • Ekonomisk kontroll
  • Hygienplan
  • Tvättjournal
Ensucon är den externa part som utvärderar deklarationen och genomför revisioner för Sveriges Tvätteriförbunds räkning.

Kontakt Olof Mattsson
Ensucon
Miljö- och Arbetsmiljökonsult 
Göteborg

olof.mattsson@ensucon.se
Tel: 0730-96 75 83

Olof Mattsson är miljö- och hållbarhetskonsult och arbetar främst med revisioner där han kontrollerar hur verksamheter följer krav i standard och miljölagstiftningen.

 

Ensucon

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt