Vid regeringssammanträde 13 augusti remitterades utredningen SOU 2020:5 till lagrådet. Planeringen därefter är proposition, riksdagsbehandling och införande 2021-01-01.

Här ingår – tvätt vid tvättinrättning – vattentvätt.

  • Tvätt, samt torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier.
  • Hämtning och lämning av tvättgods ingår när transporten utgör en del av tvätteritjänsten. Omfattar transport till och från bostaden samt hämtning och lämning vid s.k. depåservice på enskildas arbetsplatser.
  • Inte kemtvätt eller mattvätt.
  • RUT-avdrag sker på arbetskostnaden (vanligtvis timkostnad).
  • Arbetskostnaden för tvätteritjänsten ska beräknas enligt schablon till 50 procent av det debiterade beloppet (inkl. moms)
  • För kunden sänks kostnaden med 25% efter RUT-avdrag.

Läs vårt remissvar på Tvättlinan

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt