Vi tar ansvar för en hållbar utveckling

Tvätteriförbundet strävar efter att skapa möjligheter för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande för såväl branschkansli som medarbetare. Textilservicebranschen erbjuder ett mer hållbart alternativ till engångsartiklar och tvätt av arbetskläder i hemmet eller på arbetsplatsen.

 

En cirkulär näring

Genom att aktivt stötta medlemmar i ett förbättringsarbete strävar Tvätteriförbundet efter att minska energiförbrukning, minimera klimatpåverkan, minska avfallsuppkomst och öka resurseffektiviteten – både från den egna verksamheten samt från medlemmarnas verksamheter. Tvätteriförbundet strävar efter att bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Vi tror på och verkar för allas möjligheter och motsätter oss alla former av diskriminering. Tvätteriförbundet verkar aktivt för att varje medlemsföretag ska utarbeta tydliga miljöprogram. I samarbete med marknadens aktörer ger vi våra medlemmar möjligheten till att finna utbildningsmöjligheter och kunskapsutbyten, så att de bättre kan möta ökade krav från myndigheter, kunder, medarbetare och konkurrenter.

Hållbarhet – en självklar del av vårt DNA »

Se filmen om våra hjärtefrågor »

 

Tvätt- och textilservicebranschen är en cirkulär näring.

Välj alltid T-märkt

Samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund får använda sig av T-Märket. Det är en tydlig kvalitetsmärkning och innebär att våra tvätterier, efter godkänd auktorisationskontroll, uppfyller alla våra krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Därför kan vi alltid garantera att T‐märkta tvätterier besitter bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ verksamhet med hög servicegrad. Våra etiska regler ska vara ett tydligt moraliskt stöd för våra medlemsföretag och deras medarbetare.

Hållbar miljö

Miljön är idag en av de stora samhällsfrågorna och i takt med den ökade medvetenhet om förestående miljörisker, finns det ett stort behov av effektiv miljöanpassning.

Läs mer

Jobb, jobb, jobb

Tvätt – och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb. Med rätt förutsättningar skapar vi 5 000 nya jobb.

Läs mer

 

Fria arbetskläder

Alltfler kommuner erbjuder fria arbetskläder till sina medarbetare inom äldrevård, hemtjänst och förskola. Det är bland annat en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

Läs mer

 

Socialt ansvar

Vi tror på ett inkluderande samhälle. Det innebär att det måste beredas plats för människor som av olika skäl inte har kommit in på arbetsmarknaden.

Läs mer

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt