1500 nya jobb kan inte vänta

Vi välkomnar en mycket välskriven utredning.

·       I utredningen framgår bland annat:

·       Sysselsättningsökning inom branschen med 1 500 personer dvs 30 % ökning

·       300% ökad omsättning inom vattentvätt för konsumenter

·       Positiva arbetsutbudseffekter

·       Minskad sjukfrånvaro från stress

·       Positivt för ekonomisk jämställdhet

·       Minskat svartarbete

Sedan utredningen presenterades har mycket hänt i vår omvärld. Denna välkomna reform är tänkt att införas 1 januari 2021. Då kan det tyvärr vara alldeles för sent för många verksamheter. Vi lever mitt i en 100-årsstorm och agerar inte regeringen kraftfullt nu kommer många företag inte att klara sig. Här finns enligt många ett självfinansierat förslag som nästan alla, om inte alla partier understödjer.

För mindre konsumentinriktade tvätterier och för dem med fokus på besöksnäringen är den ekonomiska uthålligheten i många fall begränsade till 1­–2 månader.  Stora varsel och korttidspermitteringar är lagda. Vi har en akut kris.

I tider av social distansering är tjänste- och varutransporter från och till bostaden ett effektivt sätt att begränsa smittspridning.

Utökningen av Rut-avdraget gör det lättare för barnfamiljer och äldre när de kan få hjälp med livspusslet. De professionella tvätteriernas kvalitetssäkrade processer är helt inställda för att minska resursanvändningen. Ur klimat- och miljösynpunkt är det därmed också helt rätt att flytta tvätt till optimerade anläggningar

I dag arbetar cirka 5 000 personer inom tvätt- och textilservicebranschen och vi omsätter drygt 5,5 miljarder kronor. Branschen är personalintensiv, lön svarar för 48,8 procent av kostnaderna, och anställer vanligtvis många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Det innebär att branschen normalt fungerar som en effektiv integrationsmotor där det finns stora möjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. När vår bransch viker skapar det extra allvarliga ringar på vattnet, både på kort och lång sikt. Exempel på tjänster är arbetskläder och putsdukar till industrin och servicenäringen, hotell- och restaurangtextilier, personal-, patient-, bädd- och operationstextilier till vård och omsorg samt entrémattor, moppar och handduksrullar.

När människor inte sover över på hotell eller äter på restaurang, tvättas inga textilier. När folk inte är på sina jobb behöver man inga arbetskläder. Det behövs färre fräscha och välkomnande entrémattor. Tvätterier är en servicefunktion som bidrar till att besöksnäringen kan erbjuda komfort och positiva upplevelser. Men vi är helt beroende av att det finns gäster och personal.

När stora delar av branschen möter en kraftigt vikande efterfrågan krävs all tänkbar förstärkning. Ett underlättande för konsumenttvätt ger förutom ovanstående fördelar även utsatta företag, ofta mindre familjeägda, bättre framtidsutsikter och en möjlighet att överleva nuvarande nerstängning på grund av Coronapandemin.

Vi vill särskilt poängtera vikten av att utökningen av Rut-avdraget i tvätterisektorn införs med enkla administrativa regler.

Vi hemställer om införande så snart det är möjligt förslagsvis 1 juni.

Malmö 2020-04-06

Daniel Kärrholt
Förbundsdirektör

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt