Förslag om RUT-avdrag för tvätterier i budgetpropositionen.

Idag den 21 september har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2021. I propositionen ingår en utvidgning av RUT-avdraget till att även omfatta tvätt inom tvätterier från och med 1 januari 2021. Förslaget speglar det förslag som tidigare presenterats av RUT-utredningen och i remisser.

I korthet innebär förslaget att:

  • Tvätt, samt torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier åt privatpersoner ska omfattas av RUT-avdraget.
  • Hämtning och lämning av tvättgods ingår när transporten utgör en del av tvätteritjänsten. Det omfattar transport till och från bostaden samt hämtning och lämning vid s.k. depåservice på enskildas arbetsplatser.
  • Kemtvätt eller mattvätt ingår inte i avdraget.
  • RUT-avdrag sker alltid på arbetskostnaden. Eftersom detta sällan redovisas separat inom tvätt- och textilservicebranschen kommer arbetskostnaden beräknas enligt en schablon på 50 procent av det debiterade beloppet (inkl. moms).
  • För kunden sänks kostnaden med 25 procent efter RUT-avdrag.

Budgetpropositionen är nu överlämnad till riksdagen där den kommer att behandlas under hösten. Det sista beslutet om budgeten kommer vanligtvis i mitten av december.

Se hela regeringens proposition via länken här under. Tvätt-RUT behandlas från sida 234.

Regeringens proposition 2020/21:1 »

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt