Jobb, jobb, jobb

Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.

Finns viljan, finns potentialen

Tvätt – och textilservicebranschen har en stor potential för nyanställningar och då inte minst att kunna erbjuda så kallade instegsjobb.

Genom att branschen expanderar ökar det ekonomiska samhällsvärdet genom ökade skatteintäkter och genom att fler människor kommer i arbete, får lön och kan utöka sin konsumtion. Denna positiva utveckling accelererar om branschen ges rätt förutsättningar:

Antalet jobb kan fördubblas

Tvätt – och textilservicebranschen är en bred och expansiv näring med stor framtidspotential. Den omsätter cirka fem miljarder kronor i Sverige och har cirka 5 000 medarbetare. Vi uppskattar att det därutöver finns 400 medarbetare hos underleverantörer som arbetar med beställningar från branschföretagen.

Branschen har i hög utsträckning möjlighet att erbjuda anställning till personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden, så kallade instegsjobb. Inom den största yrkesgruppen i branschen, har cirka en tredjedel högst grundskoleutbildning och drygt hälften högst gymnasieutbildning; cirka 46 procent är födda utomlands.

Marknaden består av två områden: uthyrning/leasade textilier samt kundägda textilier. Företagen är alltifrån enmansföretag till mycket stora arbetsplatser och vänder sig såväl till företag, kommuner och landsting som till privata konsumenter. Med rätt förutsättningar är marknadspotentialen ytterligare 3,75 miljarder kronor. Detta kan i sin tur resultera i cirka 5 300 nya medarbetare i branschen samt 530 nya jobb i andra branscher

Tvätteriförbundet i siffror

  • Företag med 1-10 anställda 83% 83%
  • Utlandsfödd arbetskraft 50% 50%
  • Andel kvinnor i branschen 55% 55%
  • Anställda med förgymnasial utbildning 30% 30%
  • Anställda med gymnasial utbildning 54% 54%
  • Anställda med eftergymnasial utbildning 14% 14%

%

Medlemsföretagens omsättning i relation till hela branschen

Utvidgat RUT-avdrag för tvätt hos professionella tvätterier

Från och med den 1 januari 2021 utökas RUT-avdraget till att även omfatta vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Det innebär att privatpersoner kan få en prissänkning på 25 procent efter RUT-avdrag på tjänster de köper från ett tvätt- och textilserviceföretag. 

För dig som är konsument

Från och med den 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget om du lämnar din tvätt till ett professionellt tvätteri. Om du uppfyller villkoren för att få RUT-avdrag får du 25 procent avdrag på kostnaden för tjänsten – utan att du behöver göra någonting.

För dig som är företagare

Det utvidgade RUT-avdraget kommer förhoppningsvis att innebära ökad efterfrågan. Samtidigt så innebär det också att du måste anpassa verksamheten till nya rutiner och regelverk för att kunna erbjuda RUT-avdrag till dina kunder.

Fria arbetskläder – en självklarhet

Nya regler från Socialstyrelsen och egna ambitionshöjningar gör att kommuner i allt större utsträckning väljer att erbjuda fria arbetskläder till personal inom bland annat äldrevård, hemtjänst och förskola. Det är en fråga om hygien, identifikation och rättvisa.

De svenska tvätt-och textilserviceföretagen står redo att hjälpa till. Tjänsterna vi erbjuder bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar. Genom att se till att textiler håller sig hela och rena länge skyddar vi både människa. T-märket för ett hållbart samhälle En grön cirkulär näring För att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle utvecklas inom tvätt- och textilservicebranschen nya material, kemikalier och det sker även optimering av processer för att minska svinnet. Denna utveckling understöds genom de krav som ställs på de professionella genom T-märket, dvs en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Auktoriseringskontrollen säkerställer att ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet. och miljö. Vi gillar upphandling, konkurrens och mångfald samt tror på ett inkluderande samhälle. De professionella och auktoriserade tvätt- och textilserviceföretagen är en bransch med cirka 5000 medarbetare och vi anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång. Det gör oss till en viktig instegsbransch.

T-märket för ett hållbart samhälle

En grön cirkulär näring För att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle utvecklas inom tvätt- och textilservicebranschen nya material, kemikalier och det sker även optimering av processer för att minska svinnet.

Denna utveckling understöds genom de krav som ställs på de professionella genom T-märket, dvs en kvalitetsmärkning som får användas av samtliga medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. Märkningen innebär att tvätterierna uppfyller förbundets krav på yrkesmässig kunskap, god företagsamhet och effektivt resursutnyttjande.

Auktoriseringskontrollen säkerställer att ett tvätteri som bär T-märket klarar Tvätteriförbundets kravnivåer inom områdena hygien, ekonomi, processkontroll, miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

En grön cirkulär näring

Om rapporten

Den här sidan baseras på foldern ”Jobb, jobb, jobb” som handlar om att skapa jobb, men också om att få viktig service utförd med kvalitets- och miljökrav. För ytterligare information hänvisar vi till rapporten Tvätt- och textilservicebranschens samhällsvärde – Idag och imorgon.

Rapportförfattare: Stefan Öster Öster Research |osterresearch.com | stefan@osterresearch.com

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt