E-Washboard

Utbildning är vägen framåt! Därför är Sveriges Tvätteriförbund en del av ERASMUS+projektet E-Washboard* som erbjuder digital utbildning till personal inom tvätt- och textilbranschen.

Digital utbildningsplattform för textilservicebranschen

En europeisk digital utbildningsplattform för textilservicebranschen. Det har tagits fram via det treåriga projektet som delfinansierats av EU via ERASMUS+.

Genom att ständigt utveckla och förbättra auktoriserade professionella tvätt- och textilservicetjänster kan vi tillsammans arbeta för ett samhälle byggt på hållbarhet och cirkulär ekonomi. En väg dit, som vi är stolta att medverkat i, tillsammans med våra europeiska tvätterikollegor, är projektet  E-Washboard som finansierats av ERASMUS+.

 

Ökade krav på utbildning i framtiden
Den svenska textilservicebranschen ser mångfald som en styrka och medarbetarna som sin främsta tillgång. Framöver kommer kraven på utbildning att öka, samtidigt som flera arbetsmoment lämpar sig utmärkt som instegsjobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet har tagit höjd för detta i utvecklingen av e-lärande genom moduler, e-lektioner och förklarande videor på en digital lärandeplattform.

 

Lättillgängliga utbildningsmetoder
Mellan 2018–2021 samverkade branschorganisationer för tvätt- och textilservice från Belgien, Tjeckien, Tyskland, Sverige och vår europeiska samarbetsorganisation ETSA tillsammans med HeurekaNet-institutet som specialiserat sig på yrkes- och vuxenutbildning. Syftet var att hitta innovativa och effektiva aktiviteter för social integration, öppen utbildning och lättillgängliga utbildningsmetoder anpassade till vår digitala verklighet.

Ladda ner appen

Ladda ner appen

Modulbaserat lärande i egen takt

Genom att utveckla en digital plattform, med inlärningsmoduler och handledning samt interaktiva förklarande videor, ges medarbetare inom textilservicebranschen nya möjligheter framåt.

Det flexibla tillvägagångssätt som utbildningen erbjuder stärker medarbetarnas självförtroende och förmåga att reflektera, främjar nya former av lärande och främjar samtidigt media och digitala färdigheter.

De medarbetare som tar del av utbildningen studerar i sin egen takt och kan använda mobilen eller paddan för maximal flexibilitet. Det affärscentrerade och medieinnovativa tillvägagångssättet för detta projekt främjar jämställdhet, integration och social integration. Inriktningen för hållbar konkurrenskraft är i linje med EU:s Green Deal liksom den europeiska kompetensagendan.

Såhär fungerar Educate! E-Learning for the Textile Care Sector

p

Inlärningsmoduler

Ett antal moduler håller på att utvecklas och anpassas för en optimal inlärningsupplevelse. 

E-lektioner

De medarbetare som tar del av utbildningen studerar  i sin egen takt och kan använda mobilen eller paddan för maximal flexibilitet.

Videoklipp

Videor som är inspelade i verkliga arbetsmiljöer förklarar och visualiserar olika moment.

Våra samarbetspartners i E-Washboard

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

* This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt