Om inköp och offentlig upphandling

Enligt Lagen om offentlig upphandling kan man som upphandlande myndighet inte kräva att en produkt eller tjänst är märkt med en viss typ av märke. Men man kan kräva att vissa kriterier uppfylls.

T-Märket borgar för ett gott val

Tvätteriförbundets medlemsföretag genomgår kontinuerligt vår speciellt framtagna auktorisationskontroll, för att garantera hög kvalitet och god service vid stora inköp och offentlig upphandling.

De områden som testas är bland andra miljöpåverkan, arbetsmiljö, energiförbrukning och rätt typ av utrustning. Auktorisationskontrollen är det som gör Tvätteriförbundets medlemmar extra unika och därför kan du som inköpare och upphandlare alltid känna dig trygg när du använder ett auktoriserat T-märkt tvätteri.

Om Tvätt- och textilserviceindex

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Tvätteriförbundets Service AB (dotterbolag till Sveriges Tvätteriförbund) fram ett Tvätt- och textilserviceindex. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för tvätterinäringen. Tvätt- och textilserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal.

Tvätt- och textilserviceindex har januari 2004 som basmånad. Under 2018/2019 genomgick Tvätt- och Textilserviceindex en översyn i samarbete mellan SCB och Sveriges Tvätteriförbund. Detta resulterade i nya vikter från och med augusti 2019.

 

Indexet finns på www.tvättochtextilserviceindex.se

 

För mer information kontakta Daniel Kärrholt på:

Mejl: daniel@tvatteriforbundet.se

Telefon: +4640 – 685 14 00

Läs mer

Svanenmärket

Enligt Svanens nya kriterier krävs att tvätteribranschens företaget genomgår godkänd auktorisationskontroll från Tvätteriförbundet för att kunna bli Svanencertifierade.

Kontakta oss

Kontakta kansliet om du vill ha mer information eller om du som upphandlare vill ha råd inför upphandling av tvätt och textilservice!

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt