Om Sveriges Tvätteriförbund

Tvätteriförbundets uppdrag är att genom utbildning och information bidra till en ökad tillväxt i marknaden och därigenom främja tvätterinäringen i Sverige.

år i branschen

medlemsorganisationer står för

%

... av branschens omsättning.

deltagare på höstmötet 2022

Vi bidrar till att näringsliv och offentlig verksamhet fungerar!

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. Tvätteriförbundet driver ett kontinuerligt arbete mot en kvalitativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla våra medlemmar är auktoriserade med vårt T-Märke. Det innebär att de uppfyller de kriterier som krävs för att garantera en kvalitativ verksamhet med god service och starkt socialt ansvarstagande.

Tvätteribranschen är en bred näring som innefattar skilda typer av verksamheter med många olika tjänster och produkter. Gemensamt är att de arbetar med olika former av textilier, som är viktiga för oss alla i både vardags- och arbetslivet. 

Exempel på tjänster är arbetskläder och putsdukar till industrin, hotell- och restaurangtextilier, personal-, patient-, bädd- och operationstextilier till vård och omsorg samt entrémattor, moppar och handduksrullar.

Våra medlemmar svarar också för tvätt- och textilhantering av konsumenttvätt.

Utvecklingen drivs av ökade krav på miljö, hygien och kvalitet. Dessa krav möter branschen med bland annat utveckling av nya textilier, RFID-taggning, som möjliggör bättre spårningsmöjligheter och plaggautomater.

Genom att se till att textiler håller sig hela och rena länge, skyddar vi både människa och miljö. 

Film i fyra delar

I en animerad film kan du ta del av våra hjärtefrågor som visar möjligheterna med professionell textilservice. 

Berättare: Björn Ranelid

Jobb, jobb, jobb

En rapport och infograhics om hur branschen skapar jobb och får viktig service utförd med kvalitets- och miljökrav.

Författare: Stefan Öster

Textilservicebranschen

Den svenska textilservicebranschen består av 300 företag med 5000 medarbetare.

Läs mer om goda initiativ. 

Sociala medier

Vi för dialogen och sprider vårt budskap på sociala medier. Följ oss gärna på Facebook, LinkedIn, YouTube och Twitter.

👍

Samhällsengagemang

Vi för en löpande dialog med beslutsfattare och deltar på politiska möten.

På vår Facebook-sida kan du se bilder från politiska möten.

Kunskap om branschen

Vi har samlat rapporter, infographics och filmer om branschen på vår webbplats.

Förkovra dig och sprid gärna kunskapen vidare.

Vision och kärnvärden

Tvätteriförbundets övergripande uppgift är att leverera största nytta till sina medlemmar och därmed bidra till att förbättra villkoren för att driva verksamhet inom tvätt- och textilservice och kemtvättservice.

Närvarande

Vi är närvarande i våra medlemmars verklighet och vardag så att vi förstår och kan omsätta behoven till olika stödinsatser.

Tydliga

Vi är tydliga i vårt arbete med att påverka den omvärld våra medlemmar verkar i för att ständigt förbättra deras villkor.

Engagerade

Vi är engagerade i vår strävan att förbättra villkor och förutsättningar för våra medlemmar att på ett framgångsrikt sätt driva sin verksamhet.

Lyhörda

Vi är lyhörda för våra medlemmars behov.

Vårt uppdrag

Tvätteriförbundets uppdrag är att främja tvätterinäringen i Sverige och generera tillväxt i marknaden. Verksamheten handlar mångt och mycket om smart logistik, utbildning och tydlig kommunikation. Arbetet drivs av ökade krav på effektivitet, miljöanpassning, hygien och kvalitet och lutar sig på fyra grundpelare – auktorisation, kommunikation, näringspolitisk bevakning och utbildning.

 

Auktorisation

Auktorisationskontrollen och T-märket utgör själva grunden i tvätteriförbundets verksamhet. Det gör att vi och branschen ständigt strävar mot nya mål inom olika områden som miljö, hygien och arbetsförhållanden.

T-Märket

Kommunikation och konsumentmedvetenhet

Tvätteriförbundet verkar aktivt för att stärka kommunikationen kring varumärket, verksamheten och auktorisationskontrollen. Syftet är att ge våra medlemmar en starkare marknadsposition genom att öka medvetenheten hos konsument och inköpare om de kvalitativa värdena förknippade med vårt T-Märke.

Bevakning av näringspolitiska intressen

Sveriges Tvätteriförbund är den instans som för branschens talan gentemot riksdag, regering samt övriga organisationer och myndigheter. Tvätteriförbundet är också en aktiv remissinstans och utgör en viktig del i de övergripande målen som berör våra medlemmar och deras verksamheter.

Utbildning

Kunskap är en avgörande faktor för att lyckas långsiktigt. För detta krävs utbildning. Sveriges Tvätteriförbundet har ett särskilt ansvar att ge våra medlemmar möjligheten, att i samarbete med marknadens aktörer, finna utbildning som gör dem bättre rustade att möta nya utmaningar och ökade krav från olika myndigheter, kunder, medarbetare och konkurrenter

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt