Nyheter från Sveriges Tvätteriförbund

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Tvätteriförbund. Du kan även ta del av omvärldsnyheter från Meltwater och följa oss i sociala medier.

Jobb

Regeringen vill ha Tvätt-RUT

Förslag om RUT-avdrag för tvätterier i budgetpropositionen. Idag den 21 september har regeringen presenterat budgetpropositionen för 2021. I propositionen ingår en utvidgning av RUT-avdraget till att även omfatta tvätt inom tvätterier från och med 1 januari 2021....

JobbSveriges Tvätteriförbund

Ett omtumlande år

Nu kan vi börja summera resultatet av många kontakter med regeringsföreträdare, riksdagspolitiker, fackförbund, myndigheter och intresseorganisationer, digitala kampanjer, debattartiklar och Tvätteriförbundets opinionsbildande arbete överhuvudtaget.   En del...

Jobb

Skrivelse från Tvätteriförbundet till Finansminister Magdalena Andersson och Näringsminister Ibrahim Baylan

Regeringens krisåtgärd för att minska hyreskostnaderna i särskilt utsatta branscher bör utökas till att även omfatta tvätt- och textilserviceföretag inom SNI-kod 96.011 Industri- och institutionstvätt. För att minska de negativa effekterna av coronapandemin bör regeringen även påskynda arbetet med att utvidga RUT-avdraget till att omfatta tvätt utanför hemmet enligt RUT-utredningens delbetänkande Fi2020/00389/S1.

ETSA

Position paper – Measures to restart the economy

Från oss alla europeiska och amerikanska kollegor till - nationella regeringar / EU-institutioner och övriga intressenter. Brevet kommer att publiceras på ETSA: s webbplats och publiceras på ETSA sociala medier. Det kommer också att sändas till EU:s institutioner...

Sök i arkivet

Omvärldsnytt

Facebook

www.youtube.com/watch?v=mr6dOJAfIP4&feature=youtu.be ... Visa flerVisa färre

Visa på Facebook

Följ oss

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!