Pia Bergman, Skatteverket, fick det allra första hållbarhetspriser på årsmötet 18 maj 2017 på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Många är de organisationer som legat våra hållbarhetspristagare extra varmt om hjärtat. Under de åtta år som hållbarhetspriset delats ut har våra stipendiater valt dessa olika behjärtansvärda ändamål.

2024 Regnbågsfonden och Sheldrick Wildlife Trust

Prissumman är totalt 10 000 kronor och pristagarna kommer att skänka beloppet till Regnbågsfonden som vill bidra till en värld där alla människor har samma grundläggande fri- och rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet och Sheldrick Wildlife Trust som arbetar för elefanters överlevnad.

2023 SOS Barnbyar

Prissumman på 5 000 kronor skänktes till barn i Ukraina genom SOS Barnbyar i Danmark.

2022 Unizon och Världsnaturfonden WWF

De två pristagarna valde att skänka prissumman om vardera 5 000 kronor till två olika initiativ: Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Världsnaturfonden WWF för deras arbete att bevara och återställa våtmarker och andra sötvattens ekosystem och deras biologiska mångfald.

2021 Hela Människan – Öland

Prissumman skänktes till Hela Människan, en organisation som tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv och arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation. På 65 platser i Sverige erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet.

Hela människan Öland hälsar att de är ”så tacksamma för stödet vi har fått av Lindbytvätten men fina praktiska mattor som gör butiken mer lättstädad, men också för summan vi fått av tvätteriförbundet. Detta kommer hjälpa medmänniskor i kommunen.”

2020 Greenpeace och We Effect

En av pristagarna valde att skänka prispengarna till Greenpeace och deras arbete med att uppmärksamma alla om människans enorma negativa påverkan på, och deras åtgärder för att skydda, världens hav.

Pristagare nummer två valde att skänka vidare till We Effect som arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Organisationen fokuserar på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig.

2019 Cancerfonden

Enligt pristagarnas önskemål gavs prissumman på totalt 10 000 kronor, varje pris är på 5 000 kronor, till Cancerfonden.

2018 Cancerfonden

Prissumman på 5 000 kronor gavs enligt pristagarens önskemål till Cancerfonden.

2017 Lions internationella fond (LCIF)

Prissumman på 5 000 SEK skänktes till Lions internationella fond (LCIF) utifrån deras långsiktighet för ett hållbart samhälle

 

 

Läs mer

Läs mer om hållbarhetspriset och vårt arbete för en hållbar miljö här >>

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt