Intervju med Kenneth Fäldt: Ett språng in på den svenska arbetsmarknaden

,

I Ockelbo har 20-25 personer fått in foten på den svenska arbetsmarknaden tack vare ortens textilserviceföretag. Ett projekt som tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen har varit synnerligen lyckat.

– Även om textilservicebranschen omfattar en avancerad och allt mer datorstyrd maskinpark, har den ändå kvar en del så kallade enklare arbetsuppgifter. Det är inte alla branscher som har det. Vi är därmed bra på att erbjuda första jobbet, förklarar Kenneth Fäldt, platschef på Berendsen Textil Service i Ockelbo.

Stor arbetsgivare med första jobbet

Branschen är en stor arbetsgivare till nyanlända, ungdomar och personer utan avklarad gymnasieutbildning vilket syns i statistiken. Enligt SCB:s kartläggning 2013 var mer än hälften, 55 procent av de anställda inom yrkesgruppen ”maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning”, födda i ett annat land än Sverige.

Det är också en bransch som växer och som hoppas att kunna växa ytterligare. Hygienkraven inom bland annat sjuk- och hemvård ger skjuts för industriell tvätt som kan erbjuda auktoriserade processer. Antalet anställda i textilservicebranschen har ökat med 20 procent sedan 2011.

Fick träning i språk och jobb

Detta var en fördel när Berendsen Textil Service tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen för två år sedan drog igång ett specialprojekt för nyanlända, där de flesta kom från Irak och Eritrea. Samtidigt som de lärde sig svenska (SFI) fick de även praktisera på tvätteriet. När sommaren kom hade de företräde till sommarjobben och hade därmed redan kompetensen.

– De fick känna på hur det är att vara i en industri. Det är en betydelsefull erfarenhet. För några ledde det till fasta jobb och vikariat – hos oss men även på andra företag, säger Kenneth Fäldt.

I den perioden fick tvätteriet ett stort inflöde av kunder och uppdrag, vilket innebar att det gick att sysselsätta samtliga praktikanter, en positiv utveckling för alla parter.

Ett stort socialt ansvar

Det initiala projektet är avslutat men tanken är att det ska återupptas. Berendsen Textil Service har runt 90 anställda i Ockelbo och är den största arbetsgivaren i kommunen.

– Ockelbo är en liten ort med 6 000 invånare och vi har nära kontakt med kommunledning och arbetsförmedling. Det innebär att vi känner ett särskilt socialt ansvar. Det är inte bara nyanlända som vi hjälper. Vi arbetar även för andra som står långt från arbetsmarknaden. Bland annat har vi ett samarbete med Samhall, betonar Kenneth Fäldt.

Engagemang är A och O

För att lyckas med introduktionerna ställde Berendsen Textil Service upp med engagerade handledare. Att företagsledningen också hade engagemang var en förutsättning.

– Annars går det inte. Projektet rullar inte av sig själv, det krävs ständig uppföljning. Även om vi klassificerar jobben som enklare, går det inte att direkt börja i sorteringen eller efterbehandlingen. Men med kvalificerad handledning går det att lära sig arbetsuppgifterna på några veckors tid. Det gäller dock inte alla arbetsuppgifter.

I matsalen syntes resultatet

Från det första praktikjobbet till att i dag köra de tekniskt avancerade tvättrören, sådana exempel visar på ett lyckat projekt. Kenneth Fäldt talar ändå om något annat när han ska beskriva det viktigaste resultatet.

– Vi såg det tydligt i matsalen. Från början satt alla i öar, men efterhand flyttade man samman, började prata med varandra och träna sin svenska. Då hade vi fått till något riktigt värdefullt.

Berättad för Ulf Silfverström

 

25% RUT-avdrag på tvätt