Intervju med Carl-Johan Björkman: Framgångsrik entré för biologiskt tvättmedel

,

Med biologiskt tvättmedel har Hr Björkmans Entrémattor tagit ytterligare ett steg för att miljösäkra tvätten av mattor.

– Vad jag vet är vi först i världen med detta bland kommersiella tvätterier, säger vd Carl-Johan Björkman som med några års erfarenhet i bagaget bara ser fördelar med det biologiska tvättmedlet. Förutom att det är bättre för miljön ger det lägre kostnader och bättre resultat i tvättmaskinerna.

Det biologiska tvättmedlet som drar nytta av bakterier för rengöringen används till 90 procent i tvättprocesserna. Fortfarande får vanligt tvättmedel rycka in för att lösa exempelvis svårare fläckar av olja. En orsak till att Hr Björkman når goda resultat kan vara att företagets återvinningsanläggning för vatten även den använder bakterier i en biologisk reningsprocess. – Det ena kan stärka det andra, funderar Carl-Johan Björkman som de senaste 15 åren målmedvetet har arbetat för att sänka företagets miljö- och klimatpåverkan till ett minimum. Detta har lyckats väl.

Miljö hela vägen

Den största miljöpåverkan kommer från transporterna. Entrémattorna ska hämtas från och lämnas till många kunder. Företaget har drygt 3 500 kunder i Sveriges sydligaste landskap, Göteborg, Stockholm och sedan ett år tillbaka i Kalix. Kunderna hyr sina entrémattor och får dem kontinuerligt utbytta från smutsiga till rena. Det genererar en hel del mil för distributionsbilarna.

Idag drivs nästan alla bilar av biogas. Enda undantaget är Kalix där möjligheten inte finns. Företaget har däremot ett eget tankställe för biogas på sin anläggning i Malmö. Biogas är även vad som gäller för uppvärmning av lokaler och tvättvatten.

Taket ger vatten och elektricitet

Genom rening och återanvändning av vatten minskar energibehovet, eftersom det återanvända vattnet redan håller 35° C. Vattenåtgången är låg. Endast cirka 400 kubikmeter om året behövs för att tvätta 800 ton mattor, det vill säga en halv liter per kg. Det beror både på återanvändningen och på att Hr Björkman fyller på vattenförråden med regnvatten uppsamlade från det stora taket. Sexhundra kvadratmeter av taket är dessutom försett med solceller som levererar 60 procent av elförbrukningen. Få gram för en tvätt Hela 90 procent av tvättmedlet är som sagt biologiskt, och därutöver använder företaget enbart en tredjedel så mycket tvättkemikalier som normalt behövs. Återigen handlar det om återanvändning. Behovet är så lågt som 2-3 g tvättmedel per kg tvätt. Miljöbelastningen från kemikalierna är därmed försumbar.

– Miljötrenden blir viktigare och viktigare. Vi ser i våra kundundersökningar att en av fem kunder väljer oss för vår miljöprofil.

Återanvändning är hela idén

Carl-Johan Björkman betonar att tvätteri- och textilservicebranschen arbetar med en cirkulär affärsmodell för att utföra ett nödvändigt arbete effektivare och mer resurssnålt. Textilierna kan användas många gånger genom rätt behandling.

– Vi är i en miljöbransch. I vårt fall handlar affärsidén om att erbjuda kunderna en bättre inomhusmiljö genom att stoppa smutsen i dörren. Det är därför vi är så måna om vårt eget engagemang. Kunden köper en funktion och får ett miljövänligt utförande på köpet.

Berättad för Ulf Silfverström

25% RUT-avdrag på tvätt