Intervju med Andreas Schönström, Jonas Gambel & Karin Heri: Ett guldlag för första jobbet

,

När Kockums i Malmö var som störst hade varvet i Västra hamnen 8 000 anställda. Idag finns lika många anställda i området men fördelade på 391 företag. Det är en illustrativ bild av hur arbetsmarknaden har förändrats.

Den strukturella förändringen ställer nya krav, inte minst på utbildning. Gymnasieskola är i dag mer eller mindre obligatoriskt för dem som söker jobb. Det krävs nätverk och personliga kontakter för att komma in på arbetsmarknaden. En stor grupp ungdomar ställs därmed utanför. Ungdomsarbetslösheten i Malmö är 19-20 procent.

Tvätteri- och textilservicebranschen samarbetar nu med Malmös allsvenska guldklubb för att göra skillnad.

Kontakter och nätverk krävs

– Svensk arbetsmarknad är enormt inriktad på att jobben tillsätts genom kontakter vilket gör det svårt för dem som saknar nätverk. Det är mycket lättare att få ett jobb för den som redan har ett. Därför är det jätteviktigt att det finns arbeten med låga trösklar som kan ge människor en chans att snabbt visa vad de går för. Tvätteribranschen bedömer jag har möjligheten att öppna upp för fler unga med vad de behöver som mest: yrkeskunskap och arbetslivserfarenhet. Det är värdefullt, säger Andreas Schönström, kommunalråd (s) med ansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning i Malmö.

En bra bransch att börja i

Tvätteri- och textilservicebranschen är bra på att skapa instegsjobb, exempelvis för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Jonas Gambel är platschef för Comforta i Malmö. Han berättar om samarbetet företaget har med Malmö FF för att erbjuda arbetslösa unga malmöbor jobb.

– Den typ av produktion som vi har är instegsjobb för många. Hos oss får personer upplärning kring allt som har med arbete att göra. Vi har inte världens krav på förkunskaper, däremot måste vi ha folk som har förståelse för hela kedjan. Målmedvetna personer som bryr sig om omgivningen och om slutkunden. De är vi helt beroende av. Det är personalen som svarar för finish och service till våra kunder.

– Det är en jätteutmaning för oss att kunna rekrytera. Vi har en stor andel hotell och restauranger som kunder och volymerna beror på hur det går för dem. Vi måste därför kontinuerligt anpassa verksamheten efter varierande behov. MFF har hjälpt oss att hitta de rätta kandidaterna som passar bra in i vår verksamhet. Vi är jättenöjda.

Hur hänger detta samman?

– Vi har tänkt nytt, förklarar Andreas Schönström. MFF är en av de föreningar som ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Malmö stad. MFF har tillgång till nätverk genom sina företagskontakter, har ungdomsverksamhet, erfarenhet av ledarskap och av att möta ungdomarna där de är. Tanken är att alla genom partnerskap ska arbeta mot samma mål på lika villkor. Då når vi bättre resultat.

Riktiga jobb

Karin Heri är verksamhetsledare på Karriärakademin som är MFF:s initiativ för att göra en insats mot ungdomsarbetslösheten. Med utgångspunkt i behoven hos klubbens samarbetsföretag matchar de arbetslösa malmöbor i åldern 16-29 till riktiga jobb.

– Vi tog fasta på att ungdomsarbetslösheten stiger och att företag samtidigt har svårt att hitta rätt kompetens. Vad saknas? frågar Karin Heri retoriskt.

Matchar efter behov

Nätverk och kontakter är som tidigare nämnts nycklar för att komma in på arbetsmarknaden. Det är vad MFF levererar genom att sammanföra ungdomar med klubbens företagssponsorer i samarbete med ungdomsprojekten i Malmö, Arbetsförmedlingen och kommunen. För att göra det hållbart agerar Karriärakademin utifrån näringslivets behov.

– Vi matchar till ett riktigt jobb enligt företagens kravspecifikation, säger Karin Heri. Jonas Gambel bekräftar:

– Matchningarna sker i samförstånd och det går väldigt snabbt. De engagerar sig och har lagt ner tid på att få det att fungera. Det är tryggt för oss.

Slog målet med 125 %

Målsättningen för 2016 var att matcha 40 personer och det målet slogs med gott mått. Redan veckan innan jul hade Karriärakademin matchat till 90 jobb. Tvätteribranschen i Malmö stod för en sjättedel av dem.

– Branschen har arbetsuppgifter som lämpar sig väl för dem som inte har en teoretisk bakgrund och inte är rädda för att kavla upp ärmarna, understryker Karin Heri.

Några anställs på heltid, andra på sex månader. Några stannar kvar, andra går vidare. Karriärakademin jobbar efter hur arbetsmarknaden ser ut.

Första jobbet har betydelse

– Spännande att framöver följa vad som hände när ungdomarna fick en ny referens och en rad till på sitt CV. Det har betydelse att få ett första jobb. Många vittnar sedan tidigare om att de blivit självförsörjande, säger Karin Heri.

– Förutom att få till instegsjobben måste vi på längre sikt bygga upp industrijobben i Malmö. Tillverkningsindustrin i Malmö svarar bara för 6-6,5 procent av sysselsättningen, rikssnittet är 13 procent. Vi har mer gemensamt med städer som Rotterdam och vissa franska städer än med övriga Sverige, konstaterar Andreas Schönström.

– Det är helt nya utmaningar vi ställs inför och det är spännande. Vi har stora möjligheter. Det är många företag som tagit initiativ och vill hjälpa till. Jag är väldigt hoppfull inför 2017.

Berättad för Ulf Silfverström

25% RUT-avdrag på tvätt