Intervju med Jonny Hägerström: Hållbarhet driver TvNo

,

Textilserviceföretaget TvNo i Norrköping med 135 anställda producerar 19 ton sjukhustvätt per dag fördelat på 50 000 artiklar. Företaget är engagerat av hållbarhet både för det egna välbefinnandets skull och för att möta kundernas önskemål.

– För oss var det en självklarhet att börja agera för att spara resurser, säger Jonny Hägerström, vd TvNo.

Först av allt togs de lågt hängande frukterna, som att byta lysrör mot LED-lampor. Nu jobbar företaget målmedvetet för att tillgodose högt ställda krav på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Språkutbildning på arbetstid

– Social hållbarhet är kanske det mest komplexa. Vi är en speciell verksamhet med 17 nationaliteter som jobbar hos oss. Därför, finns inte språkkunskaperna, erbjuder vi utbildning i svenska på betald arbetstid. Vi vill att alla ska kunna kommunicera med alla. Det är en hjälp på jobbet och utanför, säger Jonny Hägerström.

Minimerar sjukfrånvaron

Många monotona arbetsmoment i den speciella typ av industri som ett professionellt tvätteri utgör, innebär risk för förslitningsskador. TvNo har därför ett förebyggande rotationssystem. I företagets eget gym erbjuds friskvård och träning på arbetstid.

– Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Under 1980-talet hade vi en sjukfrånvaro på 25 procent, nu pendlar vi runt vår målsättning på sex procent. Det är lågt för den här typen av verksamhet. Långtidssjukskrivna har vi inga, men däremot har vi ett program för den situationen. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att hålla kontakt under en sjukskrivning.

Personligt välbefinnande

Kraftigt subventionerade måltider och fri frukt är andra insatser för att öka trivsel och välbefinnande. Utöver språkutbildning håller TvNo med olika utbildningar. Exempelvis om vatten, hygien och miljö samt inom kommunikation och arbetsglädje.

– Utbildning och utveckling är viktigt för oss. Från styrelsen har vi tydliga direktiv om att avsätta pengar för personalfrämjande insatser.

Breda insatser

För att få balans har könsfördelningen särskilt fokus. I dag är 65 procent av de anställda inom TvNo kvinnor och fördelningen blir ständigt lite jämnare. Arbetsmiljöfrågorna är självklara. Pågående förbättringar är att sänka ljudnivån i tvätthallen och efter förra sommaren blev det aktuellt att sätta in kyla i gemensamhetsutrymmen.

Helt fossilfria

– Redan för elva år sedan körde vi in de tunga transporterna på fossilfria drivmedel. Numera är TvNo helt fossilfritt inom både driften och transporterna. För produktionen använder vi pellets och så kallad grön el. Det behövs också lite grand gasol för att komplettera pelletsen och förra året tog vi in grön gasol. Då nådde vi vårt fossilfria mål, understryker Jonny Hägerström.

Nästa år hoppas TvNo på att kunna installera solceller för att producera egen förnybar el. Självfallet har företaget daglig uppföljning av energi-, vatten och kemikalieförbrukning.

Tufft med återvinningen

Ett viktigt område är att se över kemikalier och textilier. TvNo försöker gå ifrån bomull för att istället använda cellulosabaserade textilier.

– Vi vill också gärna återvinna de textilier som vi inte använder. Det är problematiskt eftersom det är svårt att separera blandade fibrer. Istället skänker vi textilierna till länder där de kan göra ytterligare nytta. Det har vi gjort under flera år.

Minimerar plasten

Nästa steg är att ytterligare minska avfallet från verksamheten. Ett pågående projekt ser över och inför nya rutiner.

– Inte minst gäller det plast, där har jag ett dåligt samvete. Här finns betydligt mycket mer att göra, konstaterar Jonny Hägerström.

Tvätt- och textilservicebranschen har generellt tagit hållbarheten till sig och levererar enligt en cirkulär affärsmodell. TvNo visar att hållbarhet kräver kontinuerligt engagemang.

– Genom storskalighet och optimering av våra processer är vi idag ett av landets effektivaste tvätterier när det gäller användning av energi, vatten och kemikalier. Vid en jämförelse med att tvätta i vanliga konventionella maskiner för hemmabruk, är förbrukningen av såväl kemikalier som vatten och energi cirka en tredjedel, säger Jonny Hägerström.

Berättad för Ulf Silfverström

25% RUT-avdrag på tvätt