Intervju med Magnus Söderberg: Ökad livslängd på textilier en del av hållbarheten

,

Hela 25 procent lägre energiåtgång och 20 procent mindre slitage på textilierna. Det ger både ekonomiska besparingar och miljövinster.

De resultaten ser Ecolab när de testar tvättprocesser. Vanligen tar det fem år eller mer att se om en handduk är mer sliten än en annan, men i en forcerad och styrd test syns resultaten betydligt snabbare.

Trend med grader

I professionella tvätterier används normalt höga temperaturer under tvättcykeln, vilket är en garant för avdödning av smittoämnen. En internationell trend Ecolab har sett är att kunderna inom tvätt av textil för hälso- och sjukvård går ner i temperatur. Det sparar energi, men förutsätter utrustning, kompetens och kontroll för att garantera hög hygienstandard.

– Det går att uppnå samma hygienkrav vid lägre temperaturer och också att vithet och tvättkvalitet är topp även vid 40 graders tvätt. För att lösa ekvationen behöver du använda andra kemikalier, säger Magnus Söderberg, regional division manager på Ecolab.

– Ett viktigt mervärde är att du även kan förlänga textiliernas livslängd genom att förändra processen. Höga temperaturer sliter på fibrerna. Vi ser i våra tester en ökad livslängd på åtminstone 20 procent med lägre temperaturer.

Satsar på hållbarhet

Ecolab är ett amerikanskt företag som säljer optimerade tvättprocesser, komplett med uppföljningsverktyg som ger möjlighet att övervaka och styra på distans för att hålla ner användningen av energi och kemikalier. Även vattenförbrukningen blir mycket lägre vid sköljningen av Ecolab kemi, det ligger i linje med företagets hållbarhetsfokus.

–  Vårt hållbarhetsfokus finns både i våra egna processer och genom att vi hjälper våra kunder att bli mer hållbara. Och för miljöprestandan är textiliernas livslängd avgörande. Det försöker vi allt mer lyfta fram, säger Magnus Söderberg.

Berättad för Ulf Silfverström

25% RUT-avdrag på tvätt