Intervju med Carl Johan Björkman: Pristagaren som lever för hållbarhet

,

Carl Johan Björkman utsågs till Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspristagare 2018. I över 25 år har arbetet med miljö och hållbarhet varit en naturlig del av verksamheten på Hr Björkmans entrémattor.

– Målet är att vara bäst i branschen, inte bara på kärnverksamheten utan även när det gäller resursanvändning och miljö, säger Carl Johan Björkman.

Sol och regn

Anläggningen i Malmö är helt miljöanpassad och har bland annat egna solpaneler som täcker 40–60 procent av den totala förbrukningen och system för att ta hand om regnvatten till tvättprocessen. Upp till 98 procent av vattnet återanvänds och den del som dunstar fylls i första hand på med regnvattnet. Ytterst lite friskvatten tillförs.

Verksamheten är också fossilbränslefri. Tvättprocessen drivs med biogas och enbart el från vind- och solkraft används. Samtliga kundleveranser sker med biogasdrivna transportbilar som tankas i anläggningens egen gasmack.

Först i världen

Hr Björkmans entrémattor var också det första mattvätteriet i världen som började använda bioteknologiskt tvättmedel. Ambitionsnivån ligger högt och hållbarhetstänket sträcker sig långt. I det socialt hållbara samhället tas alla människors kompetens tillvara på bästa sätt.

– Vi tycker det är viktigt att spegla samhället och anser att mångfald skapar möjligheter. Vi har bland annat medarbetarna från många olika länder såsom Sverige, Kuba, Chile, Iran, Afghanistan, Polen, Turkiet, Irak, Jemen, Syrien, El Salvador, Colombia och Bolivia, vilket berikar både företaget i stort och arbetsmiljön.

De som ärver jorden

För att engagera framtida generationer för en hållbar utveckling är Hr Björkmans med i projektet smartmatte.se.

– Vi är ett av de företag som genom workshops ger barn och unga möjlighet att uppleva matematik i sitt verkliga sammanhang. För oss är omtanken om miljö och hållbarhet en mycket viktig beståndsdel, betonar Carl Johan Björkman.

Berättad för Ulf Silfverström

25% RUT-avdrag på tvätt