Intervju med Lina K Wiles: Ny hållbarhetschef på Berendsen

,

Berendsen accelererar sitt hållbarhetsarbete. Lina K Wiles har trätt in i den nya rollen som hållbarhetschef med ansvar för det strategiska arbetet att lotsa företaget framåt mot FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Lina K Wiles har en doktorsgrad i ekologi och ekotoxikologi från Lunds universitet, har tidigare arbetat sex år på Tetra Pak, där hon bland annat hade ansvar för hållbarhetskommunikation på de nordiska marknaderna, och som strateg och konsult inom miljö och hållbarhet på ÅF. Kunskaper och erfarenheter som hon tar med sig in i den nya rollen på Berendsen.

– Textilservice är en jättespännande bransch. Det finns stora utmaningar, men även stora möjligheter, konstaterar Lina K Wiles.

Affärsmässigt betingat

Berendsen har under många år bedrivit ett målinriktat förbättringsarbete med stort fokus på användningen av energi, vatten och kemikalier. Företaget har optimerat sina processer. Det som nu händer är att man ser på de långsiktiga strategierna för att framöver inte bara kunna leverera en hållbar produkt utan också öka tydligheten mot marknaden.

– För att bygga vår konkurrenskraft är det affärsmässigt helt nödvändigt att jobba strategiskt med hållbarhetsfrågorna. Det är så min roll kommer in, säger Lina K Wiles.

Stora förändringar krävs

FN har i sin Agenda 2030 satt upp globala hållbarhetsmål och därutöver finns nationella mål. De ger Berendsen en målbild för vad företaget behöver åstadkomma.

– Det är inga små förändringar som krävs, konstaterar Lina K Wiles. Vi måste agera i hela värdekedjan eftersom flera av de stora miljö- och hållbarhetsfrågorna ligger utanför vår egen verksamhet. Textilierna exempelvis har en stor påverkan och är prioriterade i vårt hållbarhetsarbete. Varje extra tvättcykel som vi kan få ut av varje plagg gör vårt erbjudande mer hållbart.

Omfattande kartläggning

Sedan Lina K Wiles började på Berendsen i december har det stora arbetet varit att kartlägga hur företaget står sig inte bara mot de övergripande 17 globala hållbarhetsmålen, utan även mot de 169 delmålen.

– Kartläggningen hjälper oss att staka ut riktningen för vårt fortsatta arbete. Det är inte alltid självklart vad som är ett hållbart val. Vi vill arbeta tätt med våra kunder för att säkerställa att vi inte bara uppfyller våra egna hållbarhetsmål utan även hjälper dem att uppnå sina.

Prioriterade områden

Transportsidan är ett fokusområde eftersom distributionen är en stor del av verksamheten.

– 70 procent av trafikens klimatpåverkan i Sverige ska bort till 2030. Vad betyder det för oss? Det finns inga patentlösningar. Vad som fungerar beror på sammanhanget.

Energifrågan med omställning från fossilt till förnybart är ett annat viktigt fokusområde – liksom vatten. Flera av Berendsens tvätterier har egna reningsverk och man ser på möjligheterna att ytterligare minska sin vattenanvändning.

Hållbarhetsarbetet är också en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrera om den bästa arbetskraften.

– Vi är över 1300 medarbetare från ett 50-tal olika nationer – vi har och vill ha mångfald i vårt företag. För många är vi den första arbetsgivaren och det ger oss ett samhällsbyggaransvar. Det är viktigt. Vi märker bland studenter och traineer vikten av att jobba för ett företag som tar samhällsansvar.

Bra blir ännu bättre

Lina K Wiles har haft förmånen att se och arbeta med olika branscher. Det är stor skillnad hur långt hållbarhetsarbetet har kommit, både mellan och inom branscher.

– Vissa har kommit väldigt långt, medan andra knappt börjat sin resa. Vår bransch ligger bra till men det finns mycket kvar att göra. Framför allt finns här potentialen att göra riktigt stor skillnad och Berendsens cirkulära affärsmodell ligger mer rätt i tiden än någonsin.

Berättad för Ulf Silfverström

25% RUT-avdrag på tvätt