Årets Hållbarhetspris inom textilservicebranschen går till två hållbarhetschefer och tillika miljöinspiratörer. Det är Jonas Olaison, Textilia, och Lina K Wiles, Berendsen, som får ta emot priset för sitt enträgna arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor som satt respektive företag och textilservicesektorn som helhet på kartan.

Sveriges Tvätteriförbund delar ut Hållbarhetspriset i samarbete med Christeyns och de har tillsammans beslutat att i år, liksom förra året, dubblera priset. Pristagarna har valt att skänka prissumman om vardera 5 000 kronor vidare

Pristagarna skänker pengarna

Jonas Olaison skänker prispengarna till Greenpeace och deras arbete med att uppmärksamma alla om människans enorma negativa påverkan på, och deras åtgärder för att skydda, världens hav.

Lina K Wiles väljer att skänka vidare till We Effect som arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Organisationen fokuserar på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig.

Imponerande insatser

– Vi är mycket imponerade av det fantastiska arbete som årets pristagare utför för sätta ljuset på hållbarhetsfrågorna i sina respektive verksamheter. Genom målmedvetet arbete sänker de bolagens klimatpåverkan samtidigt som de inspirerar andra att följa efter, säger Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund.

Över 60 procent lägre klimatpåverkan

Jonas Olaison har enträget arbetat med miljöfrågan inom textilservicebranschen i över tio år. Som hållbarhetschef på Textilia har han bland annat lyckats sänka klimatpåverkan med över 60 procent sedan 2009 och han har sett till att 93 procent av all energi som Textilia använder kommer från förnybara källor.

Jonas är en uppskattad föreläsare som gärna delar med sig av sin kunskap och därmed sprider textilservice som cirkulär affärsmodell. Han bidrar till att lyfta hela tvätt- och textilservicebranschen som hållbar.

100 procent ska återanvändas eller återvinnas

Lina K Wiles har en lång bakgrund som forskare, strateg och konsult inom miljö- och hållbarhetsområdet. I december 2018 började hon som hållbarhetschef på Berendsen och har sedan dess drivit bolagets miljö- och hållbarhetsarbete på ett föredömligt sätt.

Hållbarhetsstrategin som nu implementeras i Berendsen har målet att om tio år, 2030, ska 100 procent av alla textilier som kasseras ska återanvändas eller återvinnas, och textilierna ska vara helt tillverkade av hållbara och certifierade material.

Därutöver har Lina bidragit till att sätta Berendsen, och textilservicesektorn som helhet, på kartan genom att delta och föreläsa i olika forum som en förespråkare av hållbara cirkulära textila servicelösningar. Det har skapat ringar på vattnet även utanför den egna organisationen.

Tidigare vinnare

Det är fjärde gången som Sveriges Tvätteriförbund delar ut Hållbarhetspriset. 2017 års pristagare var Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket, 2018 entreprenören Carl Johan Björkman, Hr Björkmans Entrémattor, och 2019 entreprenörerna Schlemon Athoraya, Örebro-Tvätt, och Kent Pettersson, KåPI Tvätt i Bengtsfors.

Fakta

Sveriges Tvätteriförbund bedriver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Alla medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är professionella auktoriserade verksamheter och genomgår årligen en kontroll av miljökonsultföretaget Ensucon.

För ytterligare information

Jan Kluge, Förbundsordförande, tel 0705 92 58 98
Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både tvätt för privatpersoner och industriell tvätt- och textilservice. Medlemsföretagen har cirka 5 000 medarbetare och svarar för inemot 90 % av branschomsättningen på 5,5 miljarder kronor. Verksamheten i förbundet drivs av ökade krav på kundnytta, kvalitet, hygien och klimat- och miljöeffektivitet.

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt