Sveriges Tvätteriförbunds hållbarhetspris för 2022 går till Jonny Hägerström, Åby, och Henry Eskola, Eskilstuna. Pristagarna står för betydande insatser inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Sveriges Tvätteriförbund har under en lång rad av år delat ut Hållbarhetspriset till ett antal förtjänstfulla pristagare. I år delas det ut i ett nytt samarbete med Ecolab, verksamt inom lösningar och tjänster på områdena vatten, hygien och förebyggande av infektioner för att göra världen renare, tryggare och hälsosammare.

 

En varm samhällsaktör

Jonny Hägerström förenar genom integritet, utstrålning och engagemang mycket av det goda i textilservicebranschen. Under Jonnys ledning har TvNo utvecklat en hög social profil, god medarbetarpolitik och agerat som god aktör i samhället. Ett exempel är att TvNo tillsammans med arbetsförmedlingen initierat ett projekt för att integrera flyktingar i samhället och därigenom säkra TvNo:s personalförsörjning på längre sikt.

 

En varm energiförbättrare

Henry Eskola är National Key Account Manager på Scandbio, som förädlar resterna från ett hållbart skogsbruk till värdefull energiråvara. Henry är en viktig inspirationskälla, som med lång erfarenhet av branschen är en möjliggörare för att lämna förbränning av olja för ång- och värmeproduktion till förmån för förnybara bränslen.

 

Goda föredömen

– Jonny Hägerström och Henry Eskola är goda föredömen som speglar mycket av det hållbarhetsarbete som präglar textilservicebranschen och den cirkulära näring som vi företräder. De är engagerade för en bättre miljö och sänkta klimatavtryck men också för hållbar ekonomi och ökat socialt ansvar. Det är en stor glädje att få uppmärksamma detta fantastiska arbete, säger Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund.

 

– För oss är det första gången vi är med som stolt sponsor av Hållbarhetspriset för textilservicebranschen. Det kan inte bli en bättre start. Priset går till en ledande företrädare för ett hållbarhetsinriktat tvätteri och även till en leverantörsmedlem som engagerat arbetar för att bygga bort branschens fossila energianvändning. Det visar sammantaget på vilka enorma möjligheter som finns för ökad hållbarhet som samtidigt bidrar till en ekonomiskt god affärsutveckling, något som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, säger Magnus Söderberg, Nordenchef Ecolab.

 

Sprider hållbarhet

Pristagarna kommer att skänka prissumman om vardera 5 000 kronor till ett eget valt ändamål för att ytterligare bidra till en hållbar värld. Jonny Hägerström har valt Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Henry Eskola har valt Världsnaturfonden WWF för deras arbete att bevara och återställa våtmarker och andra sötvattens ekosystem och deras biologiska mångfald.

 

Tidigare pristagare

2017: Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket.
2018: Carl Johan Björkman, entreprenör Hr Björkmans Entrémattor.
2019: Schlemon Athoraya, entreprenör Örebro-Tvätt, och Kent Pettersson, entreprenör KåPI Tvätt i Bengtsfors.
2020: Jonas Olaison och Lena K Wiles, hållbarhetschefer på Textilia respektive Elis
2021: Peter Streijffert, entreprenör på Lindbytvätten på Öland.

 

Innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både tvätt för privatpersoner och industriell tvätt- och textilservice. Förbundet bedriver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring.

Medlemsföretagen har cirka 5 000 medarbetare och svarar för inemot 90 % av branschomsättningen på ca 5,2 miljarder kronor. Verksamheten i förbundet drivs av ökade krav på kundnytta, kvalitet, hygien och klimat- och miljöeffektivitet. Alla medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är professionella auktoriserade verksamheter och genomgår årligen en kontroll av miljökonsultföretaget Ensucon.

 

För ytterligare information

Jan Kluge, Förbundsordförande, tel 0705 92 58 98

Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt