Sveriges Tvätteriförbund utser årets Hållbarhetspristagare och belönar entreprenör inom målmedvetet utvecklingsarbete

Under konceptet EcoSmartSolution™ har Carl Johan Björkman under 25 års tid byggt upp en blomstrande verksamhet inom uthyrning av entrémattor. Med ständig nyfikenhet har han letat efter nya sätt till fortsatt förbättring. Nu belönas arbetet med Sveriges Tvätteriförbunds årliga Hållbarhetspris och kommer att delas ut på Årsmötet 17 maj på Malmömässan av kommunalrådet Andreas Schönström och av Henrik Gram, Christeyns.

Hr Björkmans Entrémattor AB med etableringar i Malmö och Kalix är en verksamhet utöver det ordinära
– Cirkulär affärsmodell
– Fossilbränslefri verksamhet
– Slutet tvättsystem med 98 procent vattenåtervinning
– Samlar regnvatten från taket för användning i tvättprocessen
– Biologisk rengöringsprocess
– Egen biogasmack till leveransbilarna
Självklart är företaget certifierat enligt ISO 14000, EMAS, Clean Green och Auktorisationskontrollen/T-märket.

Målmedvetna steg
– Gemensamt för medlemmar i Tvätteriförbundet är att effektivitet, kvalitet, service
och ett värnande om miljön är centrala begrepp. Carl Johan Björkman har genom ett målmedvetet utvecklingsarbete tagit hållbarhetsarbetet ytterligare ett stort steg, säger Jan Kluge, ordförande i Sveriges Tvätteriförbund.
– Styrelsen i Sveriges Tvätteriförbund kunde inte vara stoltare än när vi utser Carl Johan Björkman till Årets Hållbarhetspristagare. Prissumman på 5 000 kronor kommer enligt pristagarens önskemål att ges till Cancerfonden.

Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetspris delas ut i samarbete med Christeyns.

Tidigare vinnare
Det är för andra gången som Sveriges Tvätteriförbund delar ut Hållbarhetspriset. 2017 års pristagare var Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet, på Skatteverket.

För ytterligare information:
Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Pressrelease Hållbarhetspriset 2018

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt