Årets Hållbarhetspris inom textilservicebranschen går till Schlemon Athoraya, Örebro-Tvätt, och Kent Pettersson, KåPI Tvätt i Bengtsfors, två företagare som med oförtröttlig energi tagit sig an utmaningen att formulera innovativa, klimatsmarta och miljöriktiga lösningar.

Sparar energi och vatten samt använder biobränsle utvunnet ur matavfall

Sveriges Tvätteriförbunds Hållbarhetspris delas ut i samarbete med Christeyns och i samband med förbundets årsmöte i Göteborg den 16 maj. Årets prisutdelare är kommunalrådet David Lega och Robin Andersson, Christeyns.

– Det är med stor tillfredsställelse som vi uppmärksammar två auktoriserade professionella textilserviceverksamheter, som genom enträget arbete gör både klimat och konsumenter till vinnare, säger Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund.

Schlemon Athoraya, stödd av sonen Sargon, har gjort en förändringsresa för att dra ned på energiåtgången, ta vara på spillvattnet, återvinna värme och, sist men inte minst, byta ut eldningsoljan mot ett miljövänligt bränsle på Örebro-Tvätt AB. Genom denna satsning har pristagaren satt ljuset på textilservicebranschens klimatengagemang. Med den nya pannan minskas anläggningens oljeanvändning med 100 kubikmeter per år.

Schlemon Athoraya och sonen Sargon – stolta vinnare från Örebro-Tvätt.

– Örebro-Tvätt AB:s satsning är ett lysande exempel på att branschen är en del av den cirkulära ekonomin. När matavfall blir biogas som sedan används i tvätteriet, blir smutsigt åter rent, konstaterar Jan Kluge.

Ständiga kliv mot en hållbar framtid

Kent Pettersson driver, tillsammans med sina döttrar Lise och Lena, KåPI Tvätt i Bengtfors. I dag har företaget cirka 100 anställda som levererar till över 600 kunder i Dalsland, Värmland, Bohuslän, Göteborg, Närke och större delen av Västergötland.

KåPI Tvätt bedriver ett systematiskt miljöarbete som innebär en ständig förbättring. Företaget är miljömärkt enligt Svanen och certifierat enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och OHSAS 18001 – arbetsmiljö.

– Fler och fler företag inom textilservicebranschen söker aktivt efter sätt att minska sin klimatpåverkan. KÅPI Tvätt är en ledstjärna som visar vinsten av ett starkt engagemang i hållbarhetsfrågor, understryker Jan Kluge.

Pristagarna skänker priset vidare

Enligt pristagarnas önskemål kommer prissumman på totalt 10 000 kronor, varje pris är på 5 000 kronor, att skänkas till Cancerfonden.

Tidigare vinnare

Det är tredje gången som Sveriges Tvätteriförbund delar ut Hållbarhetspriset. 2017 års pristagare var Pia Bergman, nationell samordnare mot grov ekonomisk brottslighet på Skatteverket och 2018 Carl Johan Björkman, entreprenör och ägare av Hr Björkmans Entrémattor.

För ytterligare information:

Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Läs mer om Tvätteriförbundets miljöfokus

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt