2020 har varit ett år som inget annat. Vi har sett förändrade livsvanor, lärt oss nya ord såsom social distansering och hemester och många branscher har fått ställa om till att bli mer digitala. Detta har slagit hårt mot turist- och hotellbranschen, och så även mot tvätt- och textilservicebranschen. Men vi har även sett positiva nyheter i år. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp skärpta föreskrifter för att säkerställa att vård- och omsorgsanställda får fria arbetskläder. Och efter ett decenniums opinionsarbete har vi äntligen nått ända fram till riksdagen med Tvätt-RUT.

Läs hela verksamhetsberättelsen här.

När hotelldörren förblir stängd, när konferensen som bokats byts till digital, när alla mötesplatser där idéer och förslag har kunnat växa ställs in eller flyttas till skärm tappas inte bara innovationskraft i samhället utan då försvinner även stora volymer omsättning framför allt för den allt viktigare mötes- och besöksnäringen. Det slår brett i alla länder och även på oväntade ställen. Jag är medlem i två fotbollsföreningar. Den ena tror jag ni vet och den andra är FC Barcelona. Förutom uppenbara intäktsförluster med ingen publik närvarande tillkommer också förlorade intäkter för turism då fans från hela världen inte längre kan besöka klubben.

Mångfald, resor mellan länder, erfarenhetsutbyte, innovation är så viktigt. Många faktorer i världen som fattigdomsbekämpning, utbildningsnivåer, jämställdhet pekade i rätt riktning. Vår bransch upplevde en fortsatt tillväxt genom 2019 tills mars i år när pandemin blev tydlig. Hemestern i somras betydde en del för många men med en fortsatt nedstängning i många av våra grannländer och tuffa restriktioner på hemmaplan påverkas vi fortsatt av virusekonomin.

När hotellen inte har övernattande gäster stängs också framtiden för många företag i tvätt- och textilservicebranschen. Inga behov av mjuka lakan och sköna frottéer, inga restauranggäster som frågar efter dukade bord – intäkter försvinner i en bransch där hälften av kostnaderna utgörs av lön. Många vittnar om omsättningsfall i storleksordningen 80-90 % från en dag till en annan. Det slår hårt.

Annars hade vi goda tankar kring 2020. I vår ena profilfråga gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets skärpta föreskrifter för att säkerställa att vård- och omsorgsanställda får fria arbetskläder.
I den andra frågan har vi nu efter mer än decennielångt opinionsarbete nått ända fram till riksdagen med Tvätt-RUT.

Det är viktiga framgångar som ger ringar på vattnet. Vår bransch anställer många unga, ofta utan färdig utbildning och en stor del som är utlandsfödda. Vi ser vår mångfald som en styrka och våra medarbetare som vår största tillgång. Vi arbetar miljöriktigt och professionellt och genom reformen kan tvätt i många små hushållsmaskiner istället hanteras av professionella auktoriserade verksamheter.

Stor respekt för er alla därute som kämpar i alla våra medlemsföretag.

Jan Kluge
Förbundsordförande

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt