Om någon för några år sedan berättat att vi skulle växa ur vår normala möteskostym och att vi tre förbundsmöten på raken skulle ha 125+ deltagare så hade jag varit förvånad men stolt. Med en stor portion ödmjukhet går det att konstatera att vi är en bit på väg men att fortsatt arbete krävs för att vässa agenda och möjligheter för alla deltagare. Med stor respekt för allas arbetstid och allt annat som påkallar ens uppmärksamhet måste vi ständigt förbättra oss. Trots allt kan man få lov att yvas lite grand efter 145 deltagare på höstmötet och 45 utställare. Alla såg ut att ha trevligt.

Personligen är jag också glad för att våra digitala satsningar slagit så väl ut. Infographics över branschens nyckeltal och digitala presentationer av bland annat vår rapport Tvätt- och textilservicebranschens samhällsvärde har tagits emot med intresse. Tvätt- och textilservicebranschen visar på en stor potential att växa och därmed att kunna erbjuda nyanställningar. Det underlag som presenterades i denna rapport på årsmötet pekade på att branschen kan dubblera antalet anställda, vilket innebär en nyrekrytering av 5 000 personer.

Ladda ner Verksamhetsberättelse 2018

Jobb, filmer, mässor och mycket mer

Vår spin-off från rapporten – Jobb, Jobb, Jobb – marknadsfördes via Facebook och LinkedIn och kommunicerades via Twitter. Det vi har fått internationella lovord för är vår nyskapande animerade film Filmen om T-märket & Auktorisationskontrollen med den helt unike Björn Ranelid som berättare. Tack Björn och tack Explainer som utvecklade denna för oss. Filmen finns också i engelsk version för att sätta bilden utanför landets gränser.

I början av året kommunicerades vår Communication Of Engagement – ”We care” – för UN Global Compact. Tillsammans med många medlemsföretag ställer vi oss helhjärtat bakom Förenta Nationernas tio grundprinciper.

Vi har skrivit ett samarbetsavtal med Messe Frankfurt Exhibition GmbH, världens ledande arrangör av mässor. Förutom möjligheten att under två år utbyta information till gagn för medlemmarna i Tvätteriförbundet kommer vi att samarbeta i olika kommunikations- och PR-event.

Under året påbörjade vi tillsammans med andra branschorganisationer i Tyskland, Belgien, Tjeckien och ETSA arbetet med en europeisk digital utbildningsplattform för textilservicebranschen. Det treåriga projektet kommer att finansieras av EU via Erasmus +. Syftet är att skapa en innovativ, modulär och digitalt stödd utbildning för branschen.

Tillsammans med viceordförande Tor-Björn Angin har jag haft nöjet att bli publicerad vid ett flertal tillfällen, bland annat i Dagens Samhälle och många ledande lokala tidningar. Ämnena har varit såväl klimat/miljö som branschens möjligheter att skapa arbetstillfällen och hur vi kan ta ett gemensamt ansvar för miljön och ekonomin genom att minimera textilsvinnet.

Sammanfattningsvis känns det som att vi har en del att leva upp till för 2019 för att kunna positivt jämföra oss med ett framgångsrikt 2018.

Allt gott inför Jul och Nyår

Jan Kluge, Förbundsordförande

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt