Sveriges Tvätteriförbund medverkar till europeisk digital utbildningsplattform

Nu påbörjar Sveriges Tvätteriförbund tillsammans med andra branschorganisationer arbetet med en europeisk digital utbildningsplattform för textilservicebranschen. Det treåriga projektet* kommer att finansieras av EU via Erasmus +.

Syftet är att skapa en innovativ, modulär och digitalt stödd utbildning för branschen. Kraven kommer framöver att öka på utbildning samtidigt som flera arbetsmoment lämpar sig utmärkt som instegsjobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Projektet kommer att ta höjd för detta i utvecklingen av e-lärande genom moduler, e-lektioner och förklarande videor på en lärandeplattform.
Den svenska tvätteribranschen ser mångfald som en styrka och medarbetarna som sin främsta tillgång.

Europeiskt samarbete
Branschorganisationerna för tvätt- och textilservice från Sverige, Tyskland, Belgien, Tjeckien och deras europeiska nätverk ETSA, kommer att arbeta med HeurekaNet-institutet, som specialiserat sig på yrkes- och vuxenutbildning.

Den totala projektbudgeten är drygt 330 000 EUR. Sveriges Tvätteriförbunds andel är 30 505 EUR.

Premiär för EU-finansiering
– För oss är det mycket glädjande att vi är en del av detta spännande projekt. Vad jag vet är det första gången vi har kommit ifråga för EU-finansiering. Det kan ses som ett erkännande av den stora betydelse vår näring har såväl i Sverige som i resten av Europa, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör Sveriges Tvätteriförbund.

TvatteriforbundetErasmus

För att visa hur arbetet på ett tvätteri går till kommer projektet att ta hjälp av företag och medarbetare i branschen. Med hjälp av korta videoklipp som dokumenteras olika moment.

De som är intresserade av att bidra till projektet är välkomna att höra av sig till oss för att få mer information.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

* This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt