Vid Sveriges Tvätteriförbunds årsmöte 17 maj på Malmömässan kommer två drivna familjeföretagare att uppmärksammas. Det är med stor glädje som vi nu hälsar Christer Månsson och Lars Göran Henriksson välkomna som hedersmedlemmar.

Lars Göran Henriksson, Sandby Tvätt, CWS-boco, Rikstvätt
Efter sjöbefälsutbildning och ett antal jorden runt-turer kastade Lars Göran Henriksson ankar och övertog 1984 familjeföretaget Sandby Tvätt AB. Under 1980- och 90-talen konsoliderades sex stycken lokala tvätterier till Sandby Tvätt. Verksamheten renodlades sedermera till tvätt- och textiluthyrningsföretag för hotell och restaurangnäringen. Lasse var också drivande i bildandet av Hotelltvättgruppen som sedan gick upp i Rikstvätt. Nu ingår verksamheten i CWS-boco.

– Lasses anda för god service och kundkontakt lever kvar i verksamheten och i vår bransch. Han är en mycket god förebild för en kvalitativ och konkurrenskraftig tvätterinäring, framhåller Daniel Kärrholt, förbundsdirektör i Sveriges Tvätteriförbund.

Christer Månsson, Modern Tvätt, DFD, Textilia,
Tvätteriet startades 1944 av Christer Månssons mormor och morfar Ketty och Henry Lundberg och hette då ”Tvättinrättning Modern”. Det fanns på Fredsgatan 6B vid Värnhem i Malmö. Därefter togs verksamheten över av Christers föräldrar – Inga och Curt.
1975 var året då Modern Tvätt AB startades men då var både Christers syster Helen och Christer själv i företaget sedan ett antal år. Modern Tvätt drevs som det verkligt genuina familjeföretaget och togs senare över av ett annat framgångsrikt familjeföretag DFD (De Forenede Dampvaskerier. – Christer är ytterligare ett mycket gott exempel på en av alla dessa familjeföretagare som utgör en så stor och viktig del av tvätterinäringen i Sverige.

Vi är alla tacksamma för de insatser Lasse och Christer gjort för att utveckla branschen.

Arenan Södra Sveriges Tvätteriförening har man gjort till sin. I mitten på 1980-talet blev Curt Månsson ordförande i föreningen fram tills Lasse tog över när milleniet var ungt. Då kom också Christer in i styrelsen och sedan 2006 är han kassör i föreningen.

Pressmeddelande

Höstmöte 2019