Tvätt-och textilservicebranschen visar på en stor potential att växa och därmed att kunna erbjuda nyanställningar. Det underlag som presenteras i rapporten ”Tvätt- och textilservicebranschens samhällsvärde – Idag och imorgon” pekar på att branschen kan dubblera antalet anställda, vilket innebär en nyrekrytering av 5 000 personer.

Statistiska Centralbyråns resultat visar på en produktionsmultiplikator om 1,4 (SCB, 2018). Det innebär att om tvätt-och textilservicebranschen ökar sin produktion med en miljon, så ökar produktionen i andra branscher med 400 000 kronor. Vid fem miljarder kronor tillkommer två miljarder kronor i övriga branscher.

Resultaten visar på en sysselsättningsindikator på 1,1 (SCB, 2018). Detta innebär att om 1 000 nya jobb skapas inom tvätt-och textilservicebranschen skapas 100 jobb i övriga branscher. Utöver de 4 000 helårstjänster som finns inom tvätt-och textilservicebranschen i dag tillkommer 400 medarbetare i övriga branscher

» Ladda ner rapporten (pdf)
» Bläddra direkt i webbläsaren

Rapporten sammanfattad i en infographic

Vi har samlat några höjdpunkter från rapporten i en bild. Klicka på bilden för att se den högupplöst.

Infographic om tvätt- och textilservicebranschens samhällsvärde

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt