Världen har ännu inte hunnit återhämta sig ifrån år av pandemi och undantagstillstånd, när nya utmaningar i form av krig i vårt närområde och en energikris drar över världen. Liksom många andra branscher påverkas textilservicebranschen. Vi ser dock att branschens mångåriga arbete för ökad resurs- och energieffektivitet kan mildra effekterna av den inflation och energikris vi befinner oss i. När energipriserna skjuter i höjden, syns tydligt resultat från de mycket energieffektiva processer och den interna energiproduktion som den professionella textilservicebranschen investerat i under många år.

Stegrande priser på råvaror kan samtidigt ytterligare öka intresset för de cirkulära textilflöden där textilservicebranschen är en nyckelspelare. Att fokus på återbruk och återanvändning av textilier kommer att öka framåt har blivit tydligt under året, inte minst genom EUs strategi för hållbara och cirkulära textilier, som lanserades i mars i år. Strategin skapar ett ramverk som tydligt visar att cirkulära textilflöden är långt ifrån att vara en fluga, utan en nödvändighet i en värld där både råvaror och energi har en allt högre prislapp och vetskapen om textilproduktionens miljöpåverkan är välkänd.

Sverige ligger redan långt framme, genom flera av Tvätteriförbundets medlemmars engagemang och nära samverkan med industrin för att skapa nya textilprodukter av gamla. I årets hållbarhetsrapport presenteras ytterligare exempel på cirkulära initiativ inom textilservicebranschen. För första gången kan vi också tydligt se att återvinning och återbruk sker i stor skala, och är den primära avsättningen för merparten av flera medlemmars textilavfall.

I ett läge när lågkonjunktur och potentiella nedskärningar står för dörren kan det bli än svårare för nya svenskar att få ett fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. De jobb som erbjuds inom textilservicebranschen är därmed än viktigare för en fungerande integration och som fortsatta bryggor in i det svenska samhället.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt