Inga branscher kan längre blunda för nödvändigheten av en omställning till en värld där vårt klimat inte hotas att förändras radikalt. Det finns inte längre utrymme för slit- och slängmentalitet och kortsiktiga affärsmodeller.

I början av året lanserade regeringen en handlingsplan för omställning av Sverige mot en cirkulär ekonomi. Textil är en av de strömmar som utsetts som prioriterade i omställningen. Vi ser att textilservicebranschen är en given del av lösningen för att nå ett mer cirkulärt samhälle. Vår affärsmodell är i grunden cirkulär och vi har sedan länge tjänstifierat användningen av textila produkter inom en rad, ofta samhällsbärande,
funktioner såsom vård/omsorg, bygg/anläggning och tung industri.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet mot ökad resurseffektivitet genom att skärpa mål för energianvändning, byta fossila energikällor mot biogena och minska kemikalie- och vattenanvändning. Under många år har vi samverkat med industri och forskning för att sluta cirklar än mer, genom att utforska olika metoder för återvinning av textila fibrer – samtidigt som vi tar in restprodukter, såsom borttappade fiskenät och petflaskor, som råvaror i vår produktion av högkvalitativa textilprodukter.

När världen långsamt nu återgår till det normala igen, ser vi också hur vår insats som brygga in i samhället och den svenska arbetsmarknaden kanske är viktigare än någonsin för dem som genom pandemin kan ha kommit längre ifrån anställning och trygghet.

Läs Hållbarhetsrapport 2021 » 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt