Ta del av statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling året före coronapandemin, 7:e upplagan.

Denna upplaga av Sveriges Tvätteriförbunds branschrapport släpps mitt under coronapandemin som har orsakat stora förluster för samhället. Tvätt- och textilservicebranschen som har nära band med besöksnäringen, vård- och omsorg och många andra branscher befinner sig i en svår period.

Hur denna kris påverkar branschen ekonomiskt är ännu för tidigt att säga. Uppgifterna som redovisas i branschrapporten bygger på aktiebolagens årsredovisningar för 2019 eller senast tillgängliga brutna kalenderbokslut. Uppgifterna om ekonomiska nyckeltal är levererade av UC Affärsfakta AB och redovisas för förbundets medlemmar samt tvätt- och textilservicebranschen som helhet. Tvätt- och textilserviceföretag som drivs i andra juridiska former är inte inkluderade i rapporten om inte annat anges.

Statistik redovisas även gällande arbetskraften. Statistiken om arbetskraften är hämtad från Statistiska Centralbyrån och avser år 2017.

Öster Research har sammanställt branschrapporten på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. De enskilda uppgifterna i rapporten har inte granskats av Sveriges Tvätteriförbund eller Grant Thornton, utan allt ansvar för fakta och slutsatser tas av Öster Research.

Sammanfattning (på svenska)

Summary (In English)

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt