Marknadsför Tvätt-RUT på ditt tvätteri

Marknadsför Tvätt-RUT på ditt tvätteri

Från och med 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget på tvätterier. Det innebär att kostnaden för hushållstvätt reduceras med 25 %. För att befintliga och framtida kunder ska ta del av denna glada nyhet har vi skapat material som ni kan använda. Det finns filer för...
Tvätt-RUT uppmärksammas internationellt

Tvätt-RUT uppmärksammas internationellt

Europas ledande publikation för textilservice, Laundry and Cleaning News, uppmärksammar Tvätt-Rut. ”Swedish TSA wins landmark tax break for consumers using professional textile services”. Så börjar artikeln som beskriver det arbete som vi drivit för att få...

Första månaden med Tvätt-RUT

RUT-avdrag för hushållstvätt Från och med den 1 januari 2021 gäller RUT-avdraget om du lämnar din tvätt till ett professionellt tvätteri. Om du uppfyller villkoren för att få RUT-avdrag får du 25 procent avdrag på kostnaden för tjänsten – utan att du behöver göra...
You are important to us

You are important to us

This is for you who are not fully fluent in Swedish – yet. By clicking on the flags (visa) in the upper right corner, Google Translate will help you get a translation either in English or in German. The same applies to the other sites of our community – Tvättlinan and...
25% RUT-avdrag på tvätt