Nu börjar arbetet att ta fram utbildningsmaterialet för The new Scandinavian Quality Control model.

En viktig del av arbetet är att göra det tillgängligt för alla. Bland annat görs utbildningsmaterialet på tre språk: engelska, danska och svenska. För att hitta branschspecifika ord finns exempelvis denna visuella ordboken.

I arbetet med att ta fram utbildningsmaterial och hemsida ser vi bland annat på Guidelines for Accessible InformationTSA language guide, EY:s rapport Värdet av att få vara sig själv,  Worknests guide Inclusive Language in the Workplace, TRSA DEI (Diversity, Equity and Inclusion) och Klarspråk.

Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att presentera på Texcare 2024 i Frankfurt.

Co-Funded by the EU

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt