I oktober uppmärksammar vi ErasmusDays och projektet The new Scandinavian Quality Control model lite extra. Projektet, som samfinansieras av EU via Erasmus+, startade den 1 januari 2023 och kommer att pågå till den 31 december 2024.

Sveriges Tvätteriförbund och BVT – Brancheforeningen for Vask og Tekstiludlejning har inlett ett samarbete och utbyte av praxis syftande till att skapa ett forum för kunskapsdelning och jämförelse av nuvarande skandinaviska auktorisations-/kvalitetskontrollmodeller för tvätt- och textilservicebranschen. Detta som en grund för ytterligare framsteg och utveckling av nya kvalitetskontrollmodeller som överensstämmer med hållbarhetsaspekter såväl som europeiska standarder.

Båda förbunden genomför årliga kvalitetskontroller av sina medlemmar. Kontrollerna säkerställer att medlemmar håller höga professionella, företags- och miljöstandarder. Under hela detta samarbete strävar båda parter efter att utbyta erfarenheter och idéer, att skapa nya, innovativa och gemensamma läroplaner eller kurser för företag, industri, små och medelstora företag (inkl. entreprenörskap), samt kvalitetssäkring.

Projektet, som samfinansieras av Europeiska unionen via Erasmus+ startade den 1 januari 2023 och kommer att pågå till den 31 december 2024. Läs mer här.

Läs mer om EramusDays här.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt