Den 10-12 oktober genomfördes en välbesökt konferens med deltagare från hela EU, däribland Sveriges Tvätteriförbund, som en del av Erasmus Days.

Konferensen bestod av morgon- och förmiddagssessioner samt en workshop på eftermiddagen.

Bland talarna fanns Clare Stark som är UN Coordinator för UNESCO for Emerging Technologies, Gert Biesta som är professor på Maynooth University och University of Edinburgh, och Bolarmaa Tumurchudur-Klok som arbetar som Skills specialist på ILO.

De belyste teman såsom kompetens, demokrati och delaktighet under punkterna

  • EMPOWER. Workforce with the right skills.
  • ENGAGE. Skills for democratic life
  • INCLUDE. Inclusive skills opportunities

 

Andra teman som berördes var hur man kan öka gröna och digitala färdigheter för vuxna, demokratisk utbildning för ett demokratiskt samhälle samt hur man kan stärka utsatta grupper genom icke-formell utbildning.

Stort tack till EPALE-gruppen för välorganiserade och intensiva dagar.

 

Läs mer om konferensen och EPALE:

epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference-2023-bloom-skills-future

epale.ec.europa.eu/sv/why-epale

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt