Olle Kristensson till vänster som uppmärksammar en annan branschlegendar, Lennart Jaldin, med ett hedersmedlemskap. Nu är det dags för Olle själv att få denna utmärkelse några år senare.

Styrelsen i Sveriges Tvätteriförbund har utsett Olle Kristensson till hedersmedlem i förbundet.

Med bravur svingade Olle Tvätteriförbundets klubba mellan januari 2010 och maj 2016, då han lämnade för motsvarande uppdrag inom Villaägarna. Dessförinnan var han ordförande i Simförbundet.

– Olle flöt smidigt in i ledningen av vårt förbund. Han tog nya kraftfulla tag och drev på för en modernisering av Sveriges Tvätteriförbund genom att de olika sektionerna för konsumentverksamheter och industriella togs bort. Han engagerade sig också i vår välbehövliga transformering med auktorisationskontrollen, digital närvaro med mera, säger Michael Sandin, ordförande för Sveriges Tvätteriförbund.

– Som hedersmedlem i Sveriges Tvätteriförbund är Olle en förebild för vårt engagemang för hållbarhet, innovation och utveckling av en framtidsbransch.

Innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätterinäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både tvätt för privatpersoner och industriell tvätt- och textilservice. Förbundet bedriver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring.

Medlemsföretagen har cirka 5 000 medarbetare och svarar för inemot 90 % av branschomsättningen på ca 6 miljarder kronor. Verksamheten i förbundet drivs av ökade krav på kundnytta, kvalitet, hygien och klimat- och miljöeffektivitet. Alla medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund är professionella auktoriserade verksamheter och genomgår årligen en kontroll av miljökonsultföretaget Ensucon.

För ytterligare information

Michael Sandin, Förbundsordförande, tel 0709 35 12 47

Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt