I år är det 10 års-jubileum för det s.k. RUT-avdraget, som sedan det infördes har gjort inköp av hushållstjänster till ett naturligt inslag i hundratusentals hem. En naturlig vidareutveckling av RUT är att det även ska omfatta tvättservice som sker utanför hemmet. I detta PM framgår att 1 700 nya jobb kan skapas i tvätt- och textilservicebranschen med ett utvidgat RUT-avdrag

Läs hela rapporten

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt