Sveriges Tvätteriförbund är tvätterinäringens branschorganisation i Sverige. Vi vill med denna korta enkät undersöka er kommuns hantering av frågan om arbetskläder till medarbetare efter nationella ändringar i regelverket.

Till följd av nya föreskrifter från Socialstyrelsen och egna ambitionshöjningar erbjuder allt fler kommuner fria arbetskläder till medarbetare inom bland annat äldreomsorg, hemtjänst, LSS-boenden och förskola. Socialstyrelsen föreskriver sedan den 1 januari 2016 genom SOSFS 2015:10 att arbetskläder som används inom omsorg, då fysisk kontakt förekommer och det finns risk för spridning av smittoämnen, endast ska bäras i arbetet eller under färd mellan de olika arbetsplatserna. Dessutom anges det särskilt att överdelen ska vara kortärmad och att arbetskläderna ska bytas dagligen. Kraven syftar till att förbättra hygienen i verksamheterna och därmed minska risken för spridning av smittoämnen.

Utöver kraven på bättre hygien har det även från medarbetare och fack framhållits att detta är en fråga om god personalvård, identifikation med ens yrkesroll och rättvisa i förhållande till andra yrkesgrupper.

Tvätteriförbundet önskar med anledning av ovanstående få veta hur er kommun hanterar/avser hantera frågan om arbetskläder genom svar på några frågor.

För att komma till enkäten klicka på länken HÄR (avslutad)

Svar emotses tacksamt senast den 7 juli 2016.

Tack på förhand!

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt