I slutet av 2022 meddelade Statistiska Centralbyrån, SCB, att man avsåg att upphöra med framtagande av branschindex – totalt cirka 30 indexuppdrag som tillsammans summerar upp till flera hundra unika index som använts i decennier med en unik samhällsnytta. Grovt uppskattat handlar det om tiotusentals användare och ett samlat avtalsvärde på hundratals miljarder SEK per år. Bland användarna återfinns företag, organisationer, myndigheter, kommuner, regioner samt privatpersoner.

Tvätt- och textilservice firar 20-årsjubileum i år och det är därför en stor glädje att kunna berätta att Sydsvenska Handelskammaren tecknat avsiktsförklaring för vårt index liksom övriga branschindex såsom Anläggningsmaskinindex, Avfallsindex för förbränning, Avfallsindex för hushåll, Bergmaterialindex, Bevakningsindex, CBG-index, El-index för busstrafik, Entreprenadindex, Fastighetsförvaltningsindex, HVO-index, Konsultindex K21, Kontorsmöbelindex, Lastbilstransportsindex T08, LBG-index, MT74 Monteringsfärdiga trähus, RME-index, RME-index vid pump, Saneringsindex, Skogsmaskinindex och Städindex.

Undertecknare av avsiktsförklaringen är:
Sydsvenska Handelskammaren, Almega Innovationsföretagen, Almega Serviceföretagen, Almega Säkerhetsföretagen, Avfall Sverige, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Skogsentreprenörerna, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bergmaterialindustrier, Sveriges Bussföretag, Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Åkeriföretag samt Trä- och Möbelföretagen.

Läs mera på byggföretagen.se

Indexet finns på www.tvättochtextilserviceindex.se

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt