Sveriges Tvätteriförbund i samarbete med världsledande mässarrangör

Sveriges Tvätteriförbund, branschorganisation för den svenska tvätterinäringen, har skrivit ett samarbetsavtal med Messe Frankfurt Exhibition GmbH, världens ledande arrangör av mässor. Förutom möjligheten att under två år utbyta information till gagn för medlemmarna i Tvätteriförbundet kommer organisationerna att samarbeta i olika kommunikations- och PR-event.

– Speciellt glädjande är att Messe Frankfurt kommer att medverka i våra höstmöten 2018 och 2019 på högsta ledningsnivå. Våra medlemmar kan bland annat få sakkunnig hjälp att ställa ut och exponera de intressanta produkter vi producerar i Sverige. Det skapar affärsmöjligheter på en internationell marknad, säger Daniel Kärrholt, förbundsdirektör Sveriges Tvätteriförbund.

Förbereder viktigaste mässan
För två år sedan inledde Sveriges Tvätteriförbund en samverkan med Messe Frankfurt i samband med den internationella mässan Texcare International 2016. Det är denna samverkan som nu har fördjupats i ett utökat nära samarbete inför Texcare International 2020.

– Under flertalet år har Texcare varit den viktigaste mässan att besöka för tvätt- och textilservicenäringen. Med detta samarbetsavtal på plats ser vi utmärkta möjligheter att förstärka möjligheterna och upplevelsen för våra medlemmar, understryker Daniel Kärrholt.

Skapar affärsmöjligheter
– Det är spännande att vi har fått denna överenskommelse på plats, kommenterar
Mattias Dahlquist, vd Messeforum AB, officiell representant för Messe Frankfurt Exhibition GmbH i Sverige och Norge.

– Sveriges Tvätteriförbund och den svenska tvätt- och textilservicenäringen har en självklar plats i Texcare-gemenskapen. När vi nu, två år innan Texcare International 2020, inleder vårt samarbete skapar vi mycket gynnsamma förutsättningar för en välbesökt mässa med stort deltagande av svenska utställare från tvätterinäringen och alla samarbetspartners till denna.

TvatteriforbundetMesseFrankfurt

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt