Sveriges Tvätteriförbund är från och med idag stolta medlemmar i världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, Diversity Charter. Det innebär att vi, liksom övriga medlemmar, åtar oss att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ser fram emot ett bra samarbete!

Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

Information och bild från diversitycharter.se

 

Diversity Charter hälsar Sveriges Tvätteriförbund välkomna som medlemmar här.

 

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt