Utbildningsmaterialet i vårt Erasmus+-projekt The new Scandinavian Quality Control model i är hörnstenen i vårt arbete.

I april avslutade vi referensgruppsaktiviteten genom två digitala möten med danska och svenska deltagare i medlemsföretagen. Detta var mycket givande och gav mycket input för att förbättra materialet.

Inför referensgruppens möten ägde följande aktiviter rum:

  • Multipliermötet den 16 november – Höstmötet 2023
  • Kontinuerlig dialog med hållbarhetsexperter och utbildare i medlemsföretagen
  • Det tredje fysiska mötet som ägde rum i Malmö den 1 mars
  • Interaktionen med en förstaårsklass på Solna gymnasium den 25 mars för att få en ung generations syn på projektet.

Projektet är öppet för synpunkter under hela året. Resultatet kommer att presenteras på Texcare i november.

Läs mer på hemsidan för projektet The new Scandinavian Quality Control model. 

Lasse Rafiq Hangaard
Industry consultant, BVT
(+45) 5218 5990 (Mobile)
laha@di.dk
Danske Vaskerier – BVT

Daniel Kärrholt
CEO Sveriges Tvätteriförbund
(+46) 705 11 36 85
daniel@tvatteriforbundet.se
Tvatteriforbundet.se

Co-Funded by the EU

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt