Vi har glädjen att välkomna Samhall som ny medlem. Vi strävar efter att samla textilservicebranschen för att gemensamt kunna driva våra prioriterade frågor. Samhall har ett viktigt uppdrag om att utbilda och få människor i arbete. Vi delar visionen om att ett hållbart, inkluderande samhälle, där det finns en plats för alla.

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska textilservicesektorns branschorganisation och representerar medlemmar inom både konsumenttvätt och industriell tvätthantering. Tvätteriförbundet bedriver ett kontinuerligt arbete för en innovativ och konkurrenskraftig tvätterinäring. Vi välkomnar medlemmar oavsett ägande, såväl landsting/region, stat, kommun, stora internationella koncerner och familjeägda verksamheter.

Vår näring utgör en väl fungerande integrationsmotor och vi har både potentialen och viljan att växa för att kunna generera ännu fler jobb. Vi ger ett första jobb till många som annars skulle stått långt från arbetsmarknaden. Det skapar tillväxt och gör skillnad på riktigt!

Den svenska tvätteri- och textilservicesektorn står redo att hjälpa till för att få ut fler på arbetsmarknaden. Vi anställer många unga, många utan färdig utbildning och många som är utlandsfödda. Vi är en viktig instegsbransch.

Alla våra medlemmar är professionella auktoriserade verksamheter och genomgår årligen en kontroll av miljökonsultföretaget Ensucon.

Mera om oss

 

För ytterligare information:

Jan Kluge, Förbundsordförande , tel 0705 92 58 98
Daniel Kärrholt, Förbundsdirektör, tel. 0705 11 36 85

Share This
Sveriges Tvätteriförbund fyller 80 år!