Från oss alla europeiska och amerikanska kollegor till – nationella regeringar / EU-institutioner och övriga intressenter.

Brevet kommer att publiceras på ETSA: s webbplats och publiceras på ETSA sociala medier. Det kommer också att sändas till EU:s institutioner (kommissionärerna för ekonomi, inre marknad, hälsa och livsmedelssäkerhet, krishantering och miljö), relevanta kommittéer för Europaparlamentet och rådet

Syftet är att öka medvetenheten och säkerställa fördelarna med professionell textilservice – hygien, cirkulär ekonomi / hållbarhet).

Läs dokumentet

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt