Utbildning är vägen framåt! Därför är Sveriges Tvätteriförbund en del av Erasmus + projektet E-Washboard som erbjuder digital utbildning till personal inom tvätt- och textilbranschen. Nu har vi samlat all information om detta spännande projekt här

Genom att ständigt utveckla och förbättra auktoriserade professionella tvätt- och textilservicetjänster kan vi tillsammans arbeta för ett samhälle byggt på hållbarhet och cirkulär ekonomi. En väg dit, som vi är stolta att vandra tillsammans med våra europeiska tvätterikollegor, är projektet  E-Washboard. Målet är att skapa en europeisk digital utbildningsplattform för medarbetare i textilservicebranschen.

Den digitala utbildningsplattformen kommer bland annat att innehålla:

p

Inlärningsmoduler

Ett antal moduler håller på att utvecklas och anpassas för en optimal inlärningsupplevelse. 

E-lektioner

De medarbetare som tar del av utbildningen studerar  i sin egen takt och kan använda mobilen eller paddan för maximal flexibilitet.

Videoklipp

Videor som är inspelade i verkliga arbetsmiljöer förklarar och visualiserar olika moment.

Ladda ner bilden som pdf här för interaktiva länkar.

Share This
25% RUT-avdrag på tvätt